Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Statuten van het autonoom gemeentebedrijf

De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) werden bij besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2010 goedgekeurd.

De statuten werden vervolgens gewijzigd bij:
- besluit van de gemeenteraad van 25 april 2013 en goedgekeurd door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand bij Ministerieel besluit van 20 augustus 2013;
- besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013.

Na de inwerkingtreding van het decreet Lokaal Bestuur moesten de statuten aangepast worden. De gemeenteraad keurde de gewijzigde staturen, na gunstig advies van de raad van bestuur van het AGBG, in zitting van 27 juni 2019 goed.

Klik hier om de statuten te consulteren.