Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

BEKENDMAKINGEN

Bekendmakingen - Preventie en Noodplanning

18 juli 2019 - Ingevolge de uitzonderlijke aanhoudende droogte heeft de provinciegouvereur van Vlaams-Brabant een politiebesluit uitgevaardigd dat een captatieverbod instelt voor de waterlopen in de provincie Vlaams-Brabant met uitzondering van Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

Klik HIER voor het politiebesluit.
Klik HIER voor meer informatie.

Bekendmakingen - OCMW

Het OCMW van Grimbergen biedt een ‘uitgeruste’ handelsruimte voor koude bakkerij aan in het complex ‘Ter Borre’.
 
Ligging : Strombeek-Bever, Sint Amandsplein 13
Oppervlakte bovengrond : 61,09 m²
Oppervlakte ondergronds : 58,32m²
Gevraagde huurrijs : minimum 1.150 euro per maand
Datum van ingenottreding : vanaf 1 september 2019
 
Interesse?
Het verplichte inschrijvingsformulier kan u verkrijgen bij Vera Hermans: 02 272 49 50 of vera.hermans@ocmw-grimbergen.be.
 
De inschrijvingen dienen ons te bereiken tegen donderdag 7 augustus 2019.

Gepubliceerd op 28 juni 2019.

Bekendmakingen - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

BEKENDMAKING BESLISSINGEN GEMEENTERAAD OVER DE ZAAK DER WEGEN
22 februari 2018 - VA/833/17 (bekendmaking d.d. 27 april 2018)
30 augustus 2018 - OMV/75/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)
30 augustus 2018 - OMV/144/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)   
20 december 2018-VA/842/18 (bekendmaking d.d. 3 januari 2019)
28 februari 2019- OMV-217-18 Strombeek Business Park (bekendmaking d.d. 17 juni 2019)                                                                  

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP HERBESTEMMING OPEN RUIMTE EN RUP BEIGEMVELD
De gemeenteraad van Grimbergen heeft in de zitting van 26 april 2018 het RUP Herbestemming naar Open Ruimte en het RUP Beigemveld definitief vastgesteld. Het bericht over de definitieve vastgestelde RUP’s is in het Belgisch Staatsblad verschenen op woensdag 24 juli 2018. De RUP’s treden 14 dagen na deze publicatie in werking. De documenten van de RUP’s en de beslissing van de gemeenteraad zijn raadpleegbaar op onze website.


Ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019 - 2024

De link naar de ontwerptekst kan u hieronder vinden:
https://www.ovam.be/samen-richting-uitvoeringsplan-kunststoffen-2019-2024?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=burgemeesterontwerpuitvoeringsplankunststoffen20192024&utm_content=de+ovam+stelt+daarom+een+nieuw+vlaams+uitvoeringsplan+voor+kunststoffen

Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli tot en met 1 oktober 2019.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen.

openbaar onderzoek waterbeheerplanningWater belangt ons allemaal aan. Daarom geven we iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.
Vandaag 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.
Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.
Het openbaar onderzoek loopt tot en met 18 juni 2019.
Meer informatie kan u vinden op de website www.volvanwater.be

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering de wijziging aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging actualiseert de restafvaldoelstellingen van de gemeenten, op basis van de nieuwe indeling van gemeenten in clusters, gepubliceerd door de Belfius-bank.
 
Tijdens het openbaar onderzoek over dit plan, van 14 januari 2019 tot 13 maart 2019 ontving de OVAM 61 reacties. Hiervoor willen we u van harte danken. Al deze reacties, samen met de overwegingen en de aanpassingen aan het plan, vindt u in het verslag van de inspraak en adviesreacties.
 
Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vindt op de website van de OVAM.

Bekendmakingen - dienst Mobiliteit

Verkeersreglementen:

Ringlaan 44: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Ringlaan tegenover 91: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Singel: parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 28.03.2018
Meerstraat: inhaalverbod - publicatie 28.03.2018
Veldkantstraat: parkeerverbod zwembad - publicatie 28.03.2018
Oude Schapenbaan: kortparkeren - publicatie 28.03.2018
Waardbeekdreef: parkeerverbod + 3.5 ton - publicatie 28.03.2018
Eppegemsesteenweg: zonale tonnenmaatbeperking - publicatie 15.05.2018
Huis ten Halve 7: instellen parkeerverbod - publicatie 31.05.2018
Antwerpselaan thv. Potaarde: parkeerverbod - publicatie 17.08.2018
Antwerpselaan: opheffen parkeerverbod, instellen parkeren - publicatie 17.08.2018
Hellebeekstraat: voorbehouden parkeerstrook - publicatie 17.08.2018
Daalstraat 115: instellen parkeerverbod - publicatie 21.08.2018
Verbeytstraat (Academie): twee kortparkeerplaatsen voorzien - publicatie 21.08.2018
Ringlaan 23 - 27 (zwembad): instellen éénrichtingsverkeer - publicatie 21.08.2018
Spiegelhofvoetweg: parkeren deels op het trottoir deels op de rijbaan - publicatie 21.08.2018
Humbeek: snelheidsregime zone 50 - publicatie 19.09.2018
Brusselsesteenweg: voorbehouden parkeerstrook - publicatie 08.10.2018
De Burtinstraat 1: instellen kortparkeren - publicatie 16.10.2018
Adriaan Willaertlaan: instellen verbod parkeren - publicatie 16.10.2018
Ter Wilgen & Pierebad: parkeerplaatsen elektrische personenwagens - publicatie 16.10.2018
Sint-Amandsstraat: opheffen blauwe zone voorbehouden voor vrachtwagens - publicatie 15.01.2019
Kleinewinkellaan in het weggedeelte tussen de Bergmansbeekweg en de Sint-Annalaan: beperken voor voertuigen met een maximum gewicht van 3.5 ton - publicatie 15.01.2019
Wemmelsestraat 4: voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 15.01.2019
Jan Mulsstraat 109: opheffen parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 25.02.2019
Parklaan t.h.v. ingang voetbal: voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 25.02.2019
Heienbeekstraat: instellen van beperkt éénrichtingsverkeer en parkeerverbod - publicatie 19.03.2019
Kloosterstraat: wijziging van het beperkt éénrichtingsverkeer - publicatie 19.03.2019
Meerstraat: instellen parkeerverbod tussen de Zijpstraat en de Eversemsesteenweg - publicatie 27.03.2019
Lagesteenweg: instellen parkeerverbod zondagsmarkt - publicatie 02.04.2019
Heienbeekstraat tov. 19 parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 02.04.2019
Kloosterstraat: wijziging maatregelen éénrichtingsverkeer - publicatie 02.04.2019

Bekendmakingen - dienst Financiën


BEKENDMAKING COMMISSIE VAN FINANCIEN
In de vergadering van de commissie van financien die zal doorgaan op donderdag 20 juni 2019 in de Gaston Geleynzaal van het gemeentehuis om 19.00 uur wordt
- de jaarrekening 2018 – politiezone
- de jaarrekening 2018 – gemeente en ocmw
besproken, in een vergadering waarop het publiek wordt toegelaten.
Deze documenten liggen ter inzage van het publiek op de financiele dienst, waar eenieder altijd ter plaatse kennis ervan kan nemen tijdens de openingsuren van de gemeentediensten.
 

BEKENDMAKING JAARREKENING 2018 - POLITIEZONE / AGB / GEMEENTE / OCMW
Bekendmaking jaarrekening 2018 - Politiezone / AGB / Gemeente / OCMW - Inzage
 

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie