Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/133/19 (OMV_2019032450) - Steenstraat 86 en 88 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 125H
Maarten Van Eyken namens Buro Van Eyken BVBA heeft op 6 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de bestaande gebouwen en het wijzigen van het aantal woongelegenheden. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 16 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/136/19 (OMV_2019030132) - Mechelstraat 132 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie A nr. 23F
Rudy DE SWEEMER heeft op 8 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een afzonderlijk bijgebouw, met verharding, het vernieuwen van de bestaande verharding en groenaanleg in de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/150/19 (OMV_2019065447) - Sint-Michaelshof 7 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 930R2
Jasper MAES heeft op 22 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een ééngezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/186/19 (OMV_2019083436) - Dorpsstraat 23 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 508G
Gillian Margaret en Nicolas Louis André HANKEY - SAINT-OMER heeft op 27 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de raamopeningen, het isoleren van de zij- en achtergevel en het vergroten van het terras. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2 oktober 2019 (dag na aanplakking).

VA/849/19 (OMV_2019069383) - Daalstraat 4 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nrs. 178D, 182V en 182W
Patrick LAUWERS heeft op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/249/19-MEL (OMV_2019107309) - Galgenweg 5 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie A nrs. 11Y en 11Z
Jan HOTTELET heeft op 28 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een bovengrondse propaantank. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 23 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 3 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/204/19 (OMV_2019092225) - Kruisstraat 71-75 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 438E en 438D
Michael Van Beersel namens DENMA NV heeft op 12 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van een boom en het slopen van gebouwen en constructies. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 9 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/217/19 (OMV_2019094648) - Romeinsesteenweg 566 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nr. 71V23
Stephan THELEN heeft op 19 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een carport dienstig als fietsenstalling. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 9 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/147/19 (OMV_2019052117) - Heidebaan  te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 259A
Jade VAN MOL heeft op 21 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van stal naar hondenhotel. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/157/19 (OMV_2019070209) - Dorpsstraat 22 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 427K
Koen en Ilse HUYBERECHTS - PEETERS heeft op 28 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren van de achterliggende schuur als uitbreiding bij een bestaande kinderkribbe. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/162/19 (OMV_2019068110) - Prinsenstraat 65 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 492R7
Bernard Deryckere namens PRINSENPARK BVBA heeft op 5 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/235/19 (OMV_2019100664) - Otto de Mentockplein 16 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 444M2
Ahmed en Aicha El Yassini - El Yassini heeft op 10 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/167/19 (OMV_2019074929) - Beekkant te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 266
Kim VERBESSELT heeft op 7 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een hondenren. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 14 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/174/19 (OMV_2019072645) - Veldkantstraat 186 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 422G
Denis Pierre VOETS heeft op 14 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een car-port en het uitbreiden van de terrasverharding. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/237/19 (OMV_2019099364) - Oude Baan 26 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 87S
Herman en Sien Electeur - Massaer heeft op 13 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een haflopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

VA/846/19 (OMV_2019069353) - Sint-Rumoldusstraat 59 en 61 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 402E en 402G
Kelly Van Dyck namens GRONDEN VERELST BVBA heeft op 7 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verkaveling van 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

VA/847/19 (OMV_2019069460) - Brassershof te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 402G
Kelly Van Dyck namens GRONDEN VERELST BVBA heeft op 7 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

VA/850/19 (OMV_2019079699) - Molenstraat 234 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 33F
Luc DE PRINS heeft op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/64/19 (OMV_2019025089) - Molenstraat 257 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 288F
Catherine PLAS en Erik VERSCHOOTEN heeft op 2 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een stacaravan. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 7 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/229/19 (OMV_2019099000) - Benedestraat 27 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 232S
Hans Willem DE SMEDT heeft op 5 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een gelijkvloerse uitbreiding. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/223/19 (OMV_2019096747) - Sint-Michaelshof 1 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 930M2
Dirk en Inge Veschooten - Loots heeft op 30 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een bijgebouw. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/221/19 (OMV_2019088178) - Noodbeekstraat 55 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 293E
Guus en Lobke De Geyndt - Van Belle heeft op 26 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/184/19 (OMV_2019083053) - Pastoor D.J.Delestréstraat 70 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 21L2
Hedwig RACQUET heeft op 25 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van het reliëf in de zijtuin en het verbouwen van de woning (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/171/19 (OMV_2019075028) - Sint-Michaelshof 1 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 930M2
Dirk en Inge VESCHOOTEN - LOOTS heeft op 12 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/143/19 (OMV_2019037026) - Grotewinkellaan te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 315H
Erwin Cuyx namens 3Wplus - wonen, werken en welzijn in Halle-Vilvoorde VZW en Erwin CUYX heeft op 20 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/236/19 (OMV_2019091925) - Cokeriestraat 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nr. 151E
Dominique Goossens namens AQUAFIN NV NV heeft op 13 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft rooien van 2 populieren en 2 berken. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 3 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 24/10/2019 (dag na aanplakking).

OMV/154/19 (OMV_2019012639) - Westvaartdijk 83, 85 en 93 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 18Y, 18E2, 18X, 28Z2, 28H2, 28A3 en 54L
Nele Degraeuwe namens De Werkvennootschap NV heeft op 24 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het aanleggen van een fietssnelweg. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de Vlaamse Overheid op 24 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 30 oktober 2019  (dag na aanplakking).

OMV/264/19 (OMV_2019114570) - Schildpadstraat 13 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 54F
Amarins WOLTERS en Bram KETELEER heeft op 13 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/242/19 (OMV_2019071642) - Oude Schapenbaan 38 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 117Z
Bureau d'Architectes Claude Labar namens Nils en Iris HOUBEN hebben op 20 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/231/19 (OMV_2019085284) - Veldkantstraat 30 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 316C
Marc Jaspers namens Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart te Grimbergen VZW heeft op 7 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van 2 zonneluifels en het bouwen van 2 terrasstructuren. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/172/19 (OMV_2019077847) - Rijkenhoekstraat 56 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 135D en 137M
Axel DE CLAREMONT heeft op 13 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren en uitbreiden van een tuinhuis. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/163/19 (OMV_2019030756) - Oostvaartdijk 374 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 89G en 89F
Stijn DEVLEESSCHAUWER heeft op 5 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 3 eengezinswoningen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/247/19 (OMV_2019106164) - Gerselarendries 9 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nr. 36W3
Queens Piano heeft op 27 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een warmtepomp. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/306/19-MEL (OMV_2019131279) - Steenstraat 44 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 135K, 135H, 135M, 140C, 141E en 141F
Krëfel NV heeft op 21 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een bronbemaling. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen vanaf 14 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/214/19 (OMV_2019085689) - Drijfstraat 23 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 47F, 47G, 47L en 47K
Animal‘s home heeft op 19 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een hondenkennel. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning (proefvergunning 2 jaar) in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 november 2019 (dag na aanplakking).

VA/842/18-GRI-A (OMV_2019098039) - Helman de Grimberghelaan  te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 492E7, 492F7 en 492P8
Dirk SERBRUYNS heeft op 4 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunde verkaveling ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van het bouwkader van lot 10 -14. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 21 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 november 2019 (dag na aanplakking).

VA/848/19 (OMV_2019065634) - Hoge Beekkant te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 183E en 183D
Herwig DE SMEDT heeft op 12 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

VA/480/88-A (OMV_2019082806) - Limbosbaan 1A en 1B te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 460B
Steven Gustaaf De Smedt namens LANDMEETKANTOOR STEVEN DE SMEDT BVBA heeft op 25 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunde verkaveling ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van lot 1 in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/241/19 (OMV_2019103505) - Industrieweg 16 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 13T3
Bart WYLOECK heeft op 19 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van 78 populieren. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/234/19 (OMV_2019100085) - Vaartstraat 108 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 374R, 376F en 376E
Sylvie BINAMÉ heeft op 8 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft functiewijziging van berging naar garage. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/194/19 (OMV_2019069861) - Sint-Amandsstraat 106 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 399L9
Imad SAKHRAOUI heeft op 2 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/193/19 (OMV_2019077333) - de Burtinstraat 53 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 123Y4
Sven DE NEVE heeft op 30 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/188/19 (OMV_2019078865) - Verlande Vijvers te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 93Z2 en 93W3
Christiaan Selleslagh namens Grimbergen en Christiaan Selleslagh heeft op 27 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de aanleg van een bufferbekken met aarden dam, geprofileerde grasbufferstrook en houthakseldam. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/146/19 (OMV_2019067293) - Zemstweg 6 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie A nr. 5H
Geert Van Nuffel namens Grety VANDEVELDE heeft op 21 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het herbouwen van een tuinberging. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/128/19 (OMV_2019047803) - Paalveldstraat te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 77C13 en 77L13
Christiaan Selleslagh namens Grimbergen heeft op 2 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van nutsleidingen en een gescheiden riolering. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/149/19 (OMV_2019067601) - Meerstraat 176 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 376F
Nicolas BIANCHI heeft op 22 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het inrichten van publiciteit in de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/203/19 (OMV_2019091608) - Brusselsesteenweg 44 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 215M3
Maurice De Velder heeft op 11 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie van uithangbord. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/220/19 (OMV_2019096436) - Kleine Kerkstraat 1 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 135B2
Claudiu COTUNA heeft op 26 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/255/19 (OMV_2019108669) - Nieuwe Schapenweg 42 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 273E3
Kathy VAN AKEN heeft op 2 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een gelijkvloerse uitbreiding, het isoleren van het dak, het realiseren van een dakuitbouw, het plaatsen van een jacuzzi en het voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/259/19 (OMV_2019109395) - Brusselsesteenweg 98 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 223R2
Joannes SNEIDERS heeft op 3 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Bouwen van een carport met tuinhuis. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/260/19 (OMV_2019111927) - Beukendreef 48 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 73P
Joeri IMPENS heeft op 8 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een terrasoverkapping (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).