Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/336/19 (OMV_2019147223) - Kasteelstraat 88/0101, /0102, /0201 en /0202 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 391P en 391R
Tim Versaen namens Weisbach-Hildebrandt in oprichting NV heeft op 29 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een appartementsgebouw met 4 woonentiteiten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/328/19 (OMV_2019145671) - Mezenhof 21 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 118Y3
FILIP VAN DER VEKEN heeft op 22 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een uitbreiding aan de terrassen langsheen de achtergevel, een uitbouw aan de voorgevel en het creëren van 5 autostaanplaatsen in de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/352/19 (OMV_2019152190) - Lagesteenweg 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 441C
Rudy en Chantal Mertens - Broothaers hebben op 13 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning + het slopen en heroprichten van een bijgebouw in de tuinzone. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/359/19 (OMV_2019158990) - Molenstraat 85 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 220B2
Guido en Karin Cristens - Vanderhaeghe hebben op 18 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een open eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/14/20 (OMV_2020010350) - Vilvoordsesteenweg 125 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 403W3
Karel Timmermans heeft op 27 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vellen van populieren. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/28/20 (OMV_2020018312) -  te  - afdeling 6 sectie C nr. 194B
Daniel Karel Selleslagh namens Fluvius System Operator CVBA heeft op 11 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf  (dag na aanplakking).

VA/856/19 (OMV_2019140221) - Grote Heirbaan 18B en 18C te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 5K
Jonathan Boogmans namens STUDIE-EN LANDMETERSKANTOOR BOOGMANS BVBA heeft op 7 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 23 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/337/19 (OMV_2019149591) - de Merodestraat 15 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 12F2
Michiel en Laura Wante - Lasat hebben op 29 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/355/19 (OMV_2019154098) - Westvaartdijk 155 te 1851 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 406K2
Lode en Trui Cloet - Racquet hebben op 16 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afwerken van een bestaande eengezinswoning in ruwbouw. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/56/20 (OMV_2020031897) - Hof ter Wilderlaan 96 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 321B
Els Van den Houte heeft op 8 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren van de gevels en aanbrengen van siliconeharspleister. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/58/20 (OMV_2020033420) - Zilverstraat 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 9V
Rudi Vranckx heeft op 10 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren van de voorgevel en aanbrengen van gevelpleisterwerk. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/63/20-MEL (OMV_2020037361) - Spiegelhofvoetweg 64 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 216Z3
Mark Keuterickx heeft op 19 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden en herstellen van het terras op de eerste verdieping. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 april 2020 (dag na aanplakking).

VA/846/19 (OMV_2019069353) - Sint-Rumoldusstraat 59 en 61 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 402E en 402G
Kelly Van Dyck namens GRONDEN VERELST BVBA heeft op 7 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verkaveling van 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg geweigerd door de deputatie d.d. 12 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 april 2020. (dag na aanplakking).

OMV/327/19 (OMV_2019146301) - Dorpsstraat 69 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 476Z
Heidi DE BATSELIER heeft op 22 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van een woning en aanleggen van een autostaanplaats in de tuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 april 2020 (dag na aanplakking)

OMV/330/19 (OMV_2019133053) - Hazelaarlaan 4 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 578T
Hristo ALIMOGLU heeft op 24 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/344/19 (OMV_2019152146) - Wolvertemsesteenweg 237 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 130P3
Evy Van den Driessche heeft op 5 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning (2 appartementen). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/377/19 (OMV_2019163215) - Eeuwlaan 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 108L7
nikola Dabic heeft op 27 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een gelijkvloerse uitbreiding en interne verbouwingswerken. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/18/20 (OMV_2020002422) - Onze-Lieve-Vrouwstraat 19 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 370K
Vincent Bastaerts heeft op 29 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 april 2020 (dag na aanplakking).

VA/855/19 (OMV_2019139343) - Oude Mechelsestraat 98 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 123H5
Jonathan Boogmans namens STUDIE-EN LANDMETERSKANTOOR BOOGMANS BVBA heeft op 6 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 2 extra loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/310/19 (OMV_2019135514) - Klein Meerken 52 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 509D2
Jordane en Evy Bodson - Van den Eeckhout hebben op 28 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 29 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/345/19 (OMV_2019153332) - Daalstraat 95 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 10N
Rudy en Jeanine DE WEVER - VANDER ELST heeft op 6 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Plaatsen van een zwembad. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 29 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/3/20 (OMV_2019158404) - Vaartstraat 103 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 379P2
Pierre Christiaens namens Michael en Brigitte Lejeune - Verbinnen heeft op 6 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbouwen van een veranda. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 14 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 29 april 2020 (dag na aanplakking).

OMV/8/20 (OMV_2019164206) - Noodbeekstraat 3 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nrs. 275R en 275S
Olivier en Sabrina Heyden - Pradera hebben op 8 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning + plaatsen dakkapel in achterste dakvlak. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 27 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 mei 2020 (dag na aanplakking)

OMV/383/19 (OMV_2019164188) - Kerkstraat 174 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 238Y3
Olivier en Anneleen HUYSMANS - KNOP hebben op 31 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een bestaande garage, het verkleinen van de bestaande betonnen scheidingsmuur, het bekleden van het bijgebouw met een houten gevelbekleding, het plaatsen van een luifel en het plaatsen van zonnepanelen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 27 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 mei 2020 (dag na aanplakking).

OMV/373/19 (OMV_2019153975) - Vinkenstraat 22 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 271K2
Virginie Cottyn heeft op 23 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande tuinberging, het bouwen van een nieuwe tuinberging en het plaatsen van een zwembad met bijhorende verharding. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 27 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 mei 2020 (dag na aanplakking).

VA/857/19 (OMV_2019160215) - Vaartstraat 149 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 340T
Dieter Hoefs en Jan Janssens hebben op 19 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen in 1 lot. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 mei 2020 (dag na aanplakking).

OMV/1/20 (OMV_2020000614) - Gemeentehuisstraat 17 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 421A5
Yasin en Ozlem IRBIK - KAYA hebben op 4 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft renovatie van een woning met uitbreidingen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 mei 2020 (dag na aanplakking).

OMV/379/19 (OMV_2019089203) - Meerstraat 67 en 69 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 461T en 461V
Frederik De Prins heeft op 30 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing op het perceel en het bouwen van 2 meergezinswoningen met elk 4 woonentiteiten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 mei 2020 (dag na aanplakking).

OMV/331/19 (OMV_2019147214) - Beigemsesteenweg 390 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 262T
Hilde OLBRECHTS heeft op 26 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van een woning tot zorgwoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 mei 2020 (dag na aanplakking).

OMV/321/19 (OMV_2019116955) - Dorpsstraat 45, 47, 49, 51, 53 en Holbroek 20 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 486F, 487E, 487D, 489C, 490B, 492E, 492N, 492M, 494G, 497K en 497L
Bram De Ridder namens ColorCasa BVBA heeft op 15 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de afbraak van de bestaande bebouwing, het bouwen van 7 woningen, 23 appartementen en een ondergrondse parking. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 mei 2020 (dag na aanplakking).

OMV/16/20 (OMV_2020009025) - Lakensestraat 123 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 471R
Constantin Valsamis heeft op 28 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vervangen van het dak door een nieuw dak met dakkapellen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 mei 2020 (dag na aanplakking).

OMV/52/20 (OMV_2020029889) - Westvaartdijk 321 en 322 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nrs. 66E, 67V, 67T en 67R
Stéphane Dekoster namens DESTE CONSTRUCT BVBA heeft op 4 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het realiseren van een extra ondergrondse parkeerplaats na het schrappen van een nooduitgang. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 mei 2020 (dag na aanplakking).

OMV/12/20 (OMV_2020007882) - Beigemsesteenweg 19 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nrs. 68M6 en 68N6
Alain Moerenhout heeft op 24 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de bestaande voortuin/inrit met nieuwe keermuren en het creëren van een extra autostaanplaats. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 mei 2020 (dag na aanplakking).

OMV/40/20 (OMV_2020018782) - Hoge Beekkant 35 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 180G en 181B
Herwig De Smedt heeft op 24 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande gebouwen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 mei 2020 (dag na aanplakking).

OMV/41/20 (OMV_2020018782) - Hoge Beekkant 35 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 180G en 181B
Herwig De Smedt heeft op 24 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 mei 2020 (dag na aanplakking).

VA/851/19 (OMV_2019079832) - Langstraatje 18 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 97F
Francis VAN DER VELDE heeft op 11 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen in 1 lot. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 23 april 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 19 mei 2020 (dag na aanplakking).

OMV/22/20 (OMV_2020002720) - Kruisstraat 34 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 129S
Sophie HERSSENS heeft op 7 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/29/20 (OMV_2020018416) - Korenbloemstraat  te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 525G4
Daniel Karel Selleslagh namens Fluvius System Operator CVBA heeft op 11 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/60/20 (OMV_2020035180) - Platanenlaan 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404N4
Matthias en Tasina Verstraete - Quivreux hebben op 17 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning met tuinberging. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/73/20 (OMV_2020042591) - Kleinewinkellaan 23 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 286Z2
Jamal Achahbar heeft op 30 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van oprit en voortuin. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/374/19 (OMV_2019159170) - Kattebergen 2, 3 en 4 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 130C, 130D en 130B
Fabrizio Fascianella, Giuseppe Fascianella en Rosa Fascianella hebben op 24 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 3 woningen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/53/20 (OMV_2019051157) - Wemmelsestraat 1 en 3 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 441V, 441/2  en 442G
Sandrina WILLE namens Wille Sandrina BVBA heeft op 6 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van 2 parkeerplaatsen in de voortuin. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/335/19 (OMV_2019146782) - de Burtinstraat 68 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 122V2
Mikail AL heeft op 29 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 mei 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/13/20 (OMV_2020010279) - Oostvaartdijk  te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nr. 80D
Tim Versaen heeft op 27 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een parking met 44 autostaanplaatsen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/59/20 (OMV_2020023013) - Strombeeklinde 88 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 479X8
Ibrahim GULTEKIN heeft op 12 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/109/20-MEL (OMV_2020063808) - Veldkantstraat 231 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 363A2
Benjamin Moens heeft op 15 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een garage. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juni 2020 (dag na aanplakking).

VA/859/20 (OMV_2020002427) - Platanenlaan 27 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 405N3
Gert Toye heeft op 17 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 2 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/101/20 (OMV_2020058364) - Meerstraat 155 te 1851 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 338E
Maurice De Smedt heeft op 5 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/99/20 (OMV_2020056689) - Hof ter Wilderlaan 20 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 349C
Bruno Sablon heeft op 5 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een bestaande vrijstaande woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/81/20 (OMV_2020044394) - Brassershof 15 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 402G
Cedric Toëlen en Isabelle Arts hebben op 10 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een half open eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/75/20 (OMV_2020036864) - Jozef Van Elewijckstraat 4 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 527E3
Hans De Schouwer heeft op 2 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de bestemming van commerciële ruimte naar een appartement. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/48/20 (OMV_2020027351) - Veldkantstraat 123 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 304C3
Karine Jacobs namens Kine & Lymph Jacobs CommV heeft op 3 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de bestemmingswijziging van appartement naar kinesipraktijk. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/32/20 (OMV_2020009073) - Zijpstraat 107 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 284C2 en 284A3
Peter en Sofie Lavaerts - Deblieck hebben op 13 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning en rooien van boom. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/9/20 (OMV_2020005851) - Jan Mulsstraat 69 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 576G
NOUREDDINE DRIOUICHE DRIOUICHE heeft op 21 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren en verbouwen van een aanbouw. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/9/20 (OMV_2020005851) - Jan Mulsstraat 69 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 576G
NOUREDDINE DRIOUICHE DRIOUICHE heeft op 21 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren en verbouwen van een aanbouw. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

VA/72/64-GRI-C (OMV_2020002429) - d'Overschielaan 24 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 54X2 en 54G
Vital Heylen heeft op 27 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunde verkaveling ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft wijzigen van de voorschriften en de indeling van de loten 131-132. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/366/19 (OMV_2019154284) - Boechoutlaan 246 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 48F2
David Diril namens VILLA GROUP BVBA heeft op 20 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de verbouwing van de horecazaak op de gelijkvloerse verdieping tot een lounge-bar en het moderniseren van de conciërgewoning op de verdieping. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/50/20 (OMV_2020029219) - Cederlaan 13 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 201T
Johan Van de Velde heeft op 1 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de tuin (terrassen, zwemvijver, pergola, tuinhuis). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/25/20 (OMV_2020017120) - Klein Meerken 22 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 509A2
Kim Craenen heeft op 9 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de regularisatie van een verharding. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/23/20 (OMV_2020016975) - Luitberg 2 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 501/2 C2
Camille Roose en Camille Roose namens DYNAMISME 2000 NV heeft op 8 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft functiewijziging zonder verbouwingswerken. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/65/20 (OMV_2020037370) - Weikantlaan 119 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 78E5
Abedelmalik ZAROUAL heeft op 19 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/367/19 (OMV_2019146718) - Vilvoordsesteenweg 159A, 159A-163, 161 en 163 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 91R2, 91L2, 91G3 en 91A3
Nils Van Dyck namens ALDI NV heeft op 20 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een supermarkt na afbraak van de bestaande bebouwing. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juni 2020 (dag na aanplakking).