Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/225/19 (OMV_2019087566) - Jozef de Vleminckstraat 26 en 28 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 70F4 en 70A4
roland hermans namens R.L. PROJECTBOUW NV heeft op 1 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van constructies en het bouwen van 2 meergezinswoningen (3 en 8 appartementen). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/246/19 (OMV_2019056537) - Luitberg te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 489N
Erwin VAN ROOST en Leen DERAEDT heeft op 27 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het oprichten van 9 sociale woongebouwen (54 appartementen) met ondergrondse parking. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/300/19 (OMV_2019129051) - Korenbloemstraat 30 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 550E
Yves en Sandra WEYDISCH - VAN CAUWENBERGE heeft op 15 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/301/19 (OMV_2019128458) - Daalstraat 4 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 182W
Thys en Gwen TAS - LAUWERS heeft op 16 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een gekoppelde eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/305/19 (OMV_2019056821) - Kruisstraat 75 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 438E en 438D
Michael Van Beersel namens DENMA NV heeft op 21 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 6 eengezinswoningen en 1 meergezinswoning (4 appartementen). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/315/19 (OMV_2019137057) - Tramstraat 21 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 217B6
Eric BRAUNS heeft op 31 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vellen van 1 notelaar. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

VA/852/19 (OMV_2019095415) - Beigemsesteenweg te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190A29
Dirk MAES, Joseph Emmerechts en Martine MAES heeft op 1 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van 6 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 23 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/139/19 (OMV_2019062466) - Beigemveld  te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 46A
Stefan Spiliers namens Matexi Vlaams-Brabant NV heeft op 13 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 2 woningen met carport. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 19 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 16 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/267/19 (OMV_2019110882) - Tommenmolenstraat 43 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 118F
Quentin en Maureen Speeckaert - Seynaeve hebben op 17 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning en het dienstgebouw. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/271/19 (OMV_2019106824) - Jean Deschampsstraat 35 en 39 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 192G, 193E2 en 193Z
Paul Van Poppel namens BOUWBEDRIJF VAN POPPEL NV heeft op 19 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 6 eengezinswoningen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/298/19 (OMV_2019128294) - Lintkasteelstraat 45 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 23G
Mike en Dorien WILLEMS - DE SCHUTTER hebben op 14 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/313/19 (OMV_2019135978) - Platanenlaan 59 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404V4
Malick DIAGNE heeft op 29 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/250/19 (OMV_2019107550) - Brusselsesteenweg 49 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 200G2 en 200F2
Philippe ECKER heeft op 28 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een hobbyruimte. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 6 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/293/19 (OMV_2019128149) - Acacialaan 18 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 580E2 en 580D2
Stijn SAELENS heeft op 12 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een autostaanplaats in de voortuin (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/347/19-MEL (OMV_2019152559) - Borgtstraat 17 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 552E
Daniel Van Campenhout en Marina Thienpondt hebben op 11 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/278/19 (OMV_2019112251) - Driekastanjelaarsstraat 29 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 393X3
Rita DE RON heeft op 25 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de regularisatie ondergrondse garage + aanbouw aan de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 20 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 29 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/286/19 (OMV_2019115427) - Meiskensbeekstraat 44 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 370T
David  en Ellen  VERCAMMEN - VAN HELLEMONT hebben op 30 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een ééngezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 20 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 29 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/319/19 (OMV_2019140996) - Bergenshof 5 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 67V
Peter Goossens namens UNICAS NV heeft op 11 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 20 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 29 januari 2020 (dag na aanplakking)

OMV/358/19-MEL (OMV_2019145256) - Westvaartdijk 63 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 89A2
PVN GROUPS BVBA heeft op 18 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte voertuigen. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 13 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 30 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/360/19-MEL (OMV_2019159289) - De Villegas de Clercampstraat 85 en Jan Mulsstraat 50 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 546R2, 547S en 548K
BREBUILD ALGEMEEN BOUWBEDRIJF NV heeft op 18 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een bronbemaling. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 31 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/261/19 (OMV_2019111097) - Kerkstraat 38 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 415F en 415K
Emile HAVERHALS heeft op 8 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een garage in de achtertuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 27 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/251/19 (OMV_2019099889) - Beverstraat 19 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 77Y2
Nicole ELECTEUR heeft op 29 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning (5 entiteiten). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 27 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/290/19 (OMV_2019113153) - Leeuwerikenstraat 57 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 260R3
Matthias en Valerie Van Dijck - Thieleman hebben op 7 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/292/19 (OMV_2019118574) - Ter Eikenlaan 5 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 155X3 en 155F5
Catherine HALEWYCK heeft op 8 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van een aanbouw en het wijzigen van verharding (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/296/19 (OMV_2019126943) - Brusselsesteenweg 106 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 229P en 229X
Alain en Hilde PUTTEMANS - DE VOS en Laurens PUTTEMANS hebben op 14 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande gebouwen en het bouwen van een meergezinswoning met 4 entiteiten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/299/19 (OMV_2019128019) - Bergenshof 6 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 67Y
Peter Goossens namens UNICAS NV heeft op 15 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/309/19 (OMV_2019135141) - Meidoornlaan 18A te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 170H
Isabelle VAN HEMELRIJCK heeft op 28 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad en het regulariseren van het bestaande terras. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/346/19 (OMV_2019133877) - Mierendonkstraat 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 166C3 en 166D3
Daan en Nikki de Leeuw - Cnop hebben op 9 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

VA/99/61-GRI-38A (OMV_2019102559) - Max Havelaarlaan 58 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 111V12 en 111B14
Patrick Peeters namens Jet KOCH heeft op 24 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunde verkaveling ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de indeling van de loten 85 en 96 en de verkavelingsvoorschriften. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).