Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bouwen, verbouwen en verkavelen

Een klein aantal handelingen zijn niet vergunnings- of meldingsplichtig.
Andere aanvragen verlopen via een meldingsplicht of een stedenbouwkundige aanvraag.
Op Ruimtelijke ordening - Vlaamse overheid kan u terecht voor heel wat informatie.

Het is steeds raadzaam om contact op te nemen met de dienst ruimtelijke ordening. Want wat u kan bouwen, verbouwen of uitbreiden, is afhankelijk van de ligging van het perceel. Is de aanvraag gelegen in een bijzonder plan van aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), verkaveling, enzovoort?

Hoe en waar aanvragen ?
Op de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Grimbergen kunt u de nodige aanvraagformulieren bekomen. U kunt deze ook downloaden bij de gemeentelijke rubrieken per type-dossier.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag: 8.00 – 11.30 uur
donderdag: 16.30 – 19.15 uur

Meer info
Ruimtelijke ordening - Vlaamse overheid
Bouwen en wonen in Vlaanderen
over vergunningsplicht
over hemelwater
over watertoets
over kadaster
over pesticidentoets