Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Buiten de markt  -  Ambulante handel

Indien u een standplaats wenst buiten de markten, zeg maar een standplaats voor ambulante handel,  download dan onderstaand formulier en mail het naar gemeentebestuur@grimbergen.be of stuur het op naar het gemeentebestuur, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.

Standplaatsen worden toegekend volgens de voorwaarden vermeld in het huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein buiten de markten, alsook rekening houdend met het politiereglement.

De prijs wordt bepaald aan de hand van het belastingsreglement op het privaat gebruik van het openbaar domein.

Download huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein buiten de markten.

Download het belastingsreglement op het privaat gebruik van het openbaar domein.

Download het aanvraagformulier ambulante handel
         - digitale versie
         - papieren versie