Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Cultuurraad en Cultuurforum

De cultuurraad is het advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het cultuurbeleid van de gemeente Grimbergen. Overleg en samenwerking tussen de aangesloten verenigingen en de uitwisseling van evaringen en ideeën zijn daarbij belangrijk en vinden plaats in het Cultuurforum.

De cultuurraad is een actieve partner en een belangrijk instrument in het cultuurbeleid van de gemeente.

Klik hier voor de statuten van de cultuurraad, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 25 april 2019.

Contactadres :
Cultuurraad Grimbergen
Prinsenstraat 3
1850 GRIMBERGEN
lieve.dedecker@grimbergen.be 

 
mei 2019: HERSAMENSTELLING CULTUURFORUM en CULTUURRAAD

>> VERENIGINGEN

Elke nieuwe legislatuur moeten alle adviesraden opnieuw samengesteld worden. Op 20 mei 2019 werd het cultuurforum samengesteld en werd de nieuwe cultuurraad verkozen.   

>> DESKUNDIGEN

Inwoners met een relevante deskundigheid voor het cultuurbeleid in Grimbergen kunnen zich kandidaat stellen als lid van de cultuurraad. Een kandidatuur indienen kan via een gemotiveerd schrijven naar het college van burgemeester en schepenen, Prinsenstrat 3, 1850 Grimbergen of gemeentebestuur@grimbergen.be. Daarin kan u uw motivatie en deskundigheid toelichten. De kandidaturen moeten uiterlijk 30 juni 2019 binnen zijn.

Deskundigen moeten:
- minimum 18 jaar oud zijn
- vanuit werkervaring en/of engagement in de culturele sector een bepaalde deskundigheid bezitten die relevant is voor het cultuurbeleid in Grimbergen
- zich actief angageren om de doelstellingen van het cultuurforum en/of de cultuurraad te realiseren
- niet reeds een vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen
- geen lid zijn van de gemeenteraad en/of het schepencollege van Grimbergen
- in de gemeente Grimbergen wonen