Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder

ALGEMEEN

• De gemeente Grimbergen levert de vergunningen af voor het uitbaten van diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder.

• Verplicht bij te voegen stukken bij het aanvraagformulier:

A. Door de aanvrager:

* een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de uitbater in regel is inzake de bijdragen voor zichzelf en zijn personeel;
* een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
* de statuten van de firma die bij de handelsrechtbank is geregistreerd of een afschrift uit het Belgisch Staatsblad;
* een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maanden;
* een getuigschrift van de opleiding basiskennis van het bedrijfsbeheer;
* een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald;
* een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingsplichten is nagekomen;
* de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen).

B. Betreffende elk voertuig dat opgenomen wordt in de uitbating:


* bewijs van verzekering (groene kaart);
* inschrijvingsbewijs (roze kaart);
* keuringsbewijs;
* kopie van de medische schifting van de bestuurders (zie hiervoor vermelding op het rijbewijs).

BELASTINGEN

De uitbater zal aan het gemeentebestuur overeenkomstig het desbetreffend belastingreglement een jaarlijkse belasting van €250 moeten betalen per voertuig dat hij gebruikt in zijn uitbating. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Normaliter wordt een vergunning toegekend voor een periode van 5 jaar.

Nadere informatie, evenals de vereiste in te dienen documenten voor het aanvragen van een vergunning voor het uitbaten van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, kunnen bekomen worden op het telefoonnummer 02/260.12.92 – Dienst Economie & Cultuur of door een mail te sturen naar katrien.vanaken@grimbergen.be