Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Energielening

Goedkope leningen (enkel nog voor kwetsbare doelgroepen)
3Wplus Energie verstrekt goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen aan de woning. 3Wplus Energie werkt als lokale entiteit voor deze energieleningen.

U kunt maximaal 15.000 euro lenen met een rentevoet van 0%. Het geleende bedrag moet op maximum 10 jaar tijd terugbetaald worden.

Prioritaire doelgroep?

- Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
- Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.363,39 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3399,56 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2017).
- Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
- Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
- Beschermde afnemers.
- Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 30.640 euro. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.

Voorwaarden

- De woning doet dienst als hoofdverblijfplaats
- De woning bevindt zich op grondgebied van de gemeente
- De werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer
- Er gelden geen inkomensbeperkingen
- De lening wordt aangegaan per woning

Toepassing

- Plaatsing van dak-, vloer- en muurisolatie
- Vervanging oude cv-ketel door een condenserende ketel, een stookketel op hout, een warmtepomp en een installatie met microwarmtekrachtkoppeling
- Onderhoud cv-ketel
- Plaatsing van hoogrendementsbeglazing
- Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of kamerthermostaat met tijdsschakeling
- Installatie van een zonneboiler
- Uitvoering van een energieaudit in de woning

De leningen gelden zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.


Voor meer informatie, contacteer de kredietbehandelaars van 3Wplus

Katrien Vervloet en Ine Renson
02 451 53 85
energie@3wplus.be