Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Informatievergaderingen 2011

Infovergaderingen Waterbeheer/Wateroverlast - November 2011

8 november 2011 om 20h00 - Cultuurcentrum Strombeek-Bever, Karel Hemmerechtszaal
   Stroomgebied Tangebeek - van Meise tot Ringlaan en centrum Strombeek
      Klik HIER voor de intro-presentatie van de gemeente Grimbergen
      Klik op DEEL 1 en DEEL 2 voor de presentatie van Aquafin
      Klik HIER voor de presentatie van Grontmij met betrekking tot de waterhuishouding in
      Strombeek-Bever
      Klik HIER voor het verslag van de infovergadering d.d 8 november 2011

14 november 2011 om 20h00 - Grimbergen, Charleroyhoeve
   Zones Potaarde, Sprietmolenstraat, Oude Baan, Hof ter Weerdestraat, Warandestraat, Beemdenstraat
      Klik op DEEL 1 en DEEL 2 van de intro-presentatie van de gemeente Grimbergen
      Klik HIER voor de presentatie van de Provincie Vlaams-Brabant
      Klik HIER voor de presentatie van Studiebureau Talboom
      Klik HIER voor het verslag van de infovergadering d.d. 14 november 2011

21 november 2011 om 20h00 - Gemeentehuis Grimbergen, Raadszaal
   Maalbeekbekken van Meise tot Verbrande Brug (inclusief Wolvertemsesteenweg en Priesterlinde)
      Klik HIER voor de intro-presentatie van de gemeente Grimbergen
      Klik op DEEL 1 en DEEL 2 voor de presentatie van Aquafin
      Klik HIER voor de presentatie 'Waterbeheersing Maalbeek' van de Provincie Vlaams-Brabant
      Klik HIER voor de presentatie 'Maalbeek - bestaande collectoren' van Aquafin
      Klik HIER voor de presentatie 'Afwatering en riolering - N202 & N211' van TV3V
      Klik HIER voor de gemeentelijke presentatie 'Projecten gekoppeld aan Maalbeek / Maalbeekcollector'
      Klik HIER voor het verslag van de infovergadering d.d. 21 november 2011

22 november 2011 om 20h00 - Gemeentehuis Grimbergen, Raadszaal
   Tangebeek vanaf de Ring (inclusief Haneveldlaan) tot Verbrande Brug
      Klik HIER voor de intro-presentatie van de gemeente Grimbergen
      Klik op DEEL 1 en DEEL 2 voor de presentatie van Aquafin
      Klik HIER voor de presentatie 'Waterbeheersing Tangebeek' van de Provincie Vlaams-Brabant
      Klik op DEEL 1, DEEL 2 en DEEL 3 voor de presentatie 'Rioleringinfrastructuur' van Aquafin
      Klik HIER vooor het verslag van de info-vergadering d.d. 22 november 2011