Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Infrastructuurwerken

Afkoppelingswerken op privé-domein - Populierendallaan / Weikantlaan / Esdoornlaan

Aannemer SEWER-TEC zal vanaf midden oktober 2017 Aannemer SEWER-TEC zal vanaf midden oktober 2017 aanvangen met de afkoppelingswerken op privé-domein in de Weikantlaan (tussen huisnummers 2 & 26) en de Populierendallaan (tussen huisnummers 96 & 137). Eigenaars zullen door de aannemer schriftelijk gecontacteerd worden voor het vastleggen van een afspraak voor de afkoppelingswerken op privé-domein.

Voor vragen naar aanleiding van de uitvoering van de werken kunt u in eerste instantie de afkoppelingsdeskundige contacteren (Laure De Sterck op 055/58.01.43) of de gemeentelijk aangestelde toezichter (Pascal Beeckmans: 0470/24.62.83 of pascal.beeckmans@swecobelgium.be). De contactgegevens van de werfleider van aannemer SEWER-TEC zal door hen zelf gecommuniceerd worden. 

Klik HIER voor de bewonersbrief en het plan van de projectzone 1.

UPDATE 19/03/2018
Onlangs vond een nieuwe plaatsbeschrijving met de firma Besix plaats, waardoor het gemeentebestuur een vierde en laatste werkzone kan vrijgeven, namelijk:
- Berkenlaan van huisnummer 3 t.e.m. 19 en van huisnummer 2 t.e.m. 22
- Sparrenlaan van huisnummer 95 t.e.m. 107 en huisnummer 111 t.e.m. 119.

UPDATE 14/02/2018
Onlangs vond een nieuwe plaatsbeschrijving met de firma Besix plaats, waardoor het gemeentebestuur een derde werkzone kan vrijgeven, namelijk:

- Verlande Vijvers van huisnummer 3 t.e.m.13
- Oude Schapenbaan van huisnummer 53 t.e.m. 75 en van huisnummer 130 t.e.m. 142
- Berkenlaan van huisnummer 21 t.e.m. 153 en van huisnummer 24. t.e.m. 136

UPDATE 27/11/2017
Onlangs vond een nieuwe plaatsbeschrijving met de firma Besix plaats, waardoor het gemeentebestuur een tweede werkzone kan vrijgeven, namelijk:
- Populierendallaan (volledig tot aan de rotonde met de Oude Schapenbaan en de Dressaertlaan)
- Weikantlaan (volledig)
- Esdoornlaan (tussen de Berkenlaan en de Populierendallaan)

De aanvangsbrieven met bijlagen zullen door de firma SEWER-TEC aan de eigenaars van deze zones overgemaakt worden.

UPDATE 12/10/2017
Aannemer SEWER-TEC zal vanaf midden oktober 2017 afkoppelingswerken op privé-domein in de projectzone 1 uitbreiden met de Weikantlaan (tussen huisnummers 3 & 67) en de Populierendallaan (tussen huisnummers 138 & 150 + huisnummers 53 & 55).
De eigenaars zullen door de aannemer schriftelijk gecontacteerd worden voor het vastleggen van een afspraak voor de afkoppelingswerken op privé-domein.   

Keuring van private waterafvoer vanaf 1 juli 2011

De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op tegen 2015. Op niveau van Vlaanderen werd deze regelgeveing vertaald in de Vlaamse Milieuwetgeving (Vlarem II). Onder Vlarem II wordt gestreefd naar het maximaal aanleggen van een gescheiden rioolstelsel voor afval- en hemelwater bij de aanleg of heraanleg van rioleringen.
De Vlaamse wetgeving verplicht ook het scheiden op privaat domein. In de praktijk betekent dit dat wie een huis bouwt of verbouwt het afval- en hemelwater gescheiden moet afvoeren. Ook in straten waar een gescheiden riolering wordt aangelegd, zijn de bestaande woningen die op de nieuwe rioleringen aansluiten verplicht om het hemelwater van het afvalwater af te koppelen.
In de praktijk blijkt echter dat de afkoppeling niet altijd correct wordt uitgevoerd. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen.
Iedere burgerdie in een gemeente woont waar Vivaqua de saneringsactiviteiten voor de gemeente verzorgt, kan vanaf januari 2011 beroep doen op Vivaqua om zijn private waterafvoer te laten keuren. deze keuring is verplicht vanaf 1 juli 2011 wanneer het Gewestelijk Algemeen Waterverkoopreglemnet van toepassing wordt.
Wat de keuring inhoudt, kunnen geïnteresseerden lezen in de folder "Keuring van uw private waterafvoer". Deze folder kan aangevraagd worden via Vivaqua.

Regenwater afkoppelen van afvalwater

Klik HIER voor het filmpje met betrekking tot het afkoppelen van regen- en afvalwater.

Planaanvraag - KLIP

Bij werken aan het openbaar domein dient steeds een planaanvraag te gebeuren. Hiervoor werd in 2007 door de Vlaamse Overheid het KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal) in werking gesteld.