Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Kinderen

Kinderen positief laten opgroeien en
de strijd tegen kinderarmoede aangaan


Kinderen positief laten opgroeien en de strijd tegen kinderarmoede aangaan is een balangrijke doelstelling van OCMW Grimbergen.

Hierbij maakt het OCMW werk van:

- Het bieden van kwalitatieve, betaalbare en duurzame kinderopvang in onze gemeente
  met de dienst voor onthaalouders
  alsook door samenwerking met Landelijke kinderopvang en 3Wplus.
 
- Het uitbouwen van een kinderarmoedebeleid waarbij kwetsbare gezinnen
  extra ondersteund en begeleid worden.

  Het lokaal overlegplatform Kindkracht speelt daarin een belangrijke rol.
  Dit overlegplatform brengt alle partners die in hun dagelijkse werking omgaan met kinderen bij elkaar.
  Het gaat dan om gemeente/OCMW, scholen, CLB’s, kinderdagverblijven, CAW, Kind en Gezin,…
  Een maatschappelijk werker zet zich halftijds in om dit overlegplatform te coördineren.
  Daarnaast zorgt de maatschappelijk werker voor begeleiding aan huis van kwetsbare gezinnen.
  Meer weten? kindkracht@ocmw-grimbergen.be

- Opvoedingsondersteuning:
  Het Huis van het Kind biedt belangrijke opvoedingsondersteuning voor alle Grimbergse gezinnen.

- Uitbouw van extra begeleiding en ondersteuning voor kinderen van kwetsbare gezinnen
  met het project Kindkracht.