De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 24 december (namiddag)
woensdag 25 december
donderdag 26 december
dinsdag 31 december (namiddag)
woensdag 1 januari
vrijdag 3 januari (vanaf 11 uur)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg gemeente Grimbergen op Facebook

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

De reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester

De reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad

Tekst

De reglementen en de verordeningen van het college van burgemeester en schepenen

Politieverordening inzake werken door Broeders en Co in opdracht van Fluvius in de Dahlialaan t.h.v. nummer 40 - publicatie 19.11.2019
Politieverordening inzake werken door Strabo-Wegenbouw in opdracht van de Gemeente Grimbergen in de Wolvertemsesteenweg t.h.v. nummer 91 - publicatie 19.11.2019
Politieverordening inzake werken antennes kanaalbrug Humbeek - publicatie 19.11.2019
Politieverordening inzake werken door Maes - Raemdonck in opdracht van De Watergroep in de Oostvaartdijk 411 - 416 en het Otto de Mentockplein 17 - 19 - publicatie 19.11.2019
Politieverordening inzake werken door Verstraete NV in opdracht van Fluvius in de Oyenbrugstraat 169 - 175 en Oude Schapenbaan 63 - publicatie 19.11.2019
Politieverordening inzake werken door Brebuild nv in de de Villegas de Clercampstraat t.h.v. nummer 85 ('t Villegastje)  - publicatie 19.11.2019

Politieverordening inzake werken door Broeders en Co in opdracht van Fluvius in de Dahlialaan t.h.v. nummer 40
Politieverordening inzake werken antennes kanaalbrug Humbeek
Politieverordening inzake werken door Maes - Raemdonck in opdracht van De Watergroep in de Oostvaartdijk 411 - 416 en het Otto de Mentockplein 17 - 19

De reglementen en de verordeningen van de burgemeester

Tekst