Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/208/19 (OMV_2019090863) - Westvaartdijk 317 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 207M
Griet MALFLIET heeft op 14 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwing van kantoor en 2 appartementen. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/195/19 (OMV_2019086670) - Berkenlaan 53 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 77T8
Kadir Celik heeft op 2 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/215/19 (OMV_2019093978) - Grote Kerkvoetweg 3 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 345K
Erwin BOSMANS heeft op 19 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning met een zwembad. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/219/19 (OMV_2019018231) - Acacialaan 33 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 581N en 581P
Fabienne CARA heeft op 25 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de verharding in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/224/19 (OMV_2019097144) - Beatrijslaan 5 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 111T3
Lutgardis TETTELIN heeft op 30 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/200/19 (OMV_2019014352) - Kerkeblokstraat 5, 5A, 5C en 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 388H2, 391E en 395A
Jochen De Blay en Marc Crepel hebben op 7 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft nieuwbouw met 49 assistentiewoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/229/19 (OMV_2019099000) - Benedestraat 27 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 232S
Hans Willem DE SMEDT heeft op 5 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een gelijkvloerse uitbreiding. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/228/19 (OMV_2019097147) - Rodepoortstraat 81 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 259A4
Ramon Désiré en Amelia Naomi D Linscheer - Saragi hebben op 5 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van een tuinberging en het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/239/19 (OMV_2019101941) - Kasteelhofstraat 22 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 161S7
Stefaan Aerts namens AERTS STEFAAN BVBA heeft/hebben op 14 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van bomen en het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 11 september 2019 t.e.m. 10 oktober 2019.

OMV/218/19 (OMV_2019094306) - Grimbergsesteenweg 196 te 1850 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 174N
Marisa MAEREVOET heeft op 23 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft afbraak woning + bouwen van appartementen met zorgwoning. Dit dossier ligt ter inzage van 4 september 2019 t.e.m. 3 oktober 2019.

OMV/205/19 (OMV_2019092285) - Achtbundersstraat 26 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nr. 404V5
Erol Malkoc heeft op 12 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie voor het slopen en volledige herbouw eengezinswoning + garage, Inr. Dit dossier ligt ter inzage van 4 september 2019 t.e.m. 3 oktober 2019.

OMV/238/19 (OMV_2019101564) - Berkenlaan 60 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 77W11
Bart VAN AKEN heeft op 13 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een terras op de 1 ste verdieping. Dit dossier ligt ter inzage van 4 september 2019 t.e.m. 3 oktober 2019.

OMV/206/19 (OMV_2019090999) - Wezelstraat 42 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 53A4
Christophe en Gilka Van Obergen - Hennecart hebben op 12 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning met zwembad en poolhouse. Dit dossier ligt ter inzage van 4 september 2019 t.e.m. 3 oktober 2019.

OMV/239/19 (OMV_2019101941) - Kasteelhofstraat 22 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie A nr. 161S7
Stefaan Aerts namens AERTS STEFAAN BVBA heeft op 14 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van bomen en het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 11 september 2019 t.e.m. 10 oktober 2019.

VA/853/19 (OMV_2019099312) - Helman de Grimberghelaan 32A & 32B te 1850 Grimbergen – afdeling 2 sectie E nr. 492F5
Koenraad Kennes heeft op 8 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een grond in 2 bijkomende loten. Dit dossier ligt ter inzage van 04/09/2019 t.e.m. 03/10/2019.

OMV/128/19 (OMV_2019047803) - Paalveldstraat te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 77C13 en 77L13
Christiaan Selleslagh namens Grimbergen heeft op 2 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van nutsleidingen en een gescheiden riolering. Ingevolge een wijzigingsverzoek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de
gewijzigde vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 11 september 2019 t.e.m. 10 oktober 2019.

OMV/244/19 (OMV_2019100646) - Van Akenstraat 41 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 8X
Koen Gaudaen heeft/hebben op 22 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 18 september 2019 t.e.m. 17 oktober 2019.

OMV/252/19 (OMV_2019108653) - Hertogenvoetweg 6 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 432H3
Martin KOHNEN heeft op 1 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 25 september 2019 t.e.m. 24 oktober 2019.

OMV/146/19 (OMV_2019067293) - Zemstweg 6 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie A nr. 5H
Geert Van Nuffel namens Grety VANDEVELDE heeft op 21 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het herbouwen van een tuinberging. Ingevolge een wijzigingsverzoek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 18 september 2019 t.e.m. 17 oktober 2019.

OMV/225/19 (OMV_2019087566) - Jozef de Vleminckstraat 26 en 28 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nrs. 70F4 en 70A4
Roland Hermans namens R.L. PROJECTBOUW NV heeft op 1 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van constructies en het bouwen van 2 meergezinswoningen (3 en 8 appartementen). Dit dossier ligt ter inzage van 25 september 2019 t.e.m. 24 oktober 2019.

OMV/260/19 (OMV_2019111927) - Beukendreef 48 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 73P
Joeri IMPENS heeft op 8 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een terrasoverkapping (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 25 september 2019 t.e.m. 24 oktober 2019.

VA/852/19 (OMV_2019095415) - Beigemsesteenweg te 1850 Grimbergen – afdeling 2 sectie E nr. 190A29
Dirk MAES, Joseph Emmerechts en Martine MAES hebben op 1 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van 6 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 09/10/2019 t.e.m. 07/11/2019.

OMV/250/19 (OMV_2019107550) - Brusselsesteenweg 49 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 200G2 en 200F2
Philippe ECKER heeft op 28 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een tweede tuinberging. Dit dossier ligt ter inzage van 2 oktober 2019 t.e.m. 31 oktober 2019.

OMV/263/19 (OMV_2019072546) - Steenpoeldreef 3 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 144K
Kim CLOETS heeft/hebben op 12 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van aanbouwen, het bouwen van nieuwe aanbouwen en het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 2 oktober 2019 t.e.m. 31 oktober 2019.

OMV/271/19 (OMV_2019106824) - Jean Deschampsstraat 35 en 39 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie I nrs. 192G, 193E2 en 193Z
Paul Van Poppel namens BOUWBEDRIJF VAN POPPEL NV heeft op 19 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 6 eengezinswoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 9 oktober 2019 t.e.m. 7 november 2019.

OMV/282/19 (OMV_2019120822) - de Villegas de Clercampstraat 181 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 566G2
Julie BOGHE en Sébastien Van Bossuyt hebben op 28 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 9 oktober 2019 t.e.m. 7 november 2019.

OMV/274/19 (OMV_2019118369) - Cederlaan 7 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nr. 199G
Sven SCHOEVAERTS heeft op 23 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad en het regulariseren van een tuingebouw. Dit dossier ligt ter inzage van 16 oktober 2019 t.e.m. 14 november 2019.

OMV/267/19 (OMV_2019110882) - Tommenmolenstraat 43 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 118F
Quentin en Maureen Speeckaert - Seynaeveheeft op 17 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning, het slopen van de veranda en het bouwen van een nieuwe living. Ingevolge een wijzigingsverzoek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 16 oktober 2019 t.e.m. 14 november 2019.

OMV/269/19 (OMV_2019116914) - Sint-Servaasstraat te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 408N
Clement COSTERS heeft op 18 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft rooien van bomen. Dit dossier ligt ter inzage van 23 oktober 2019 t.e.m. 21 november 2019.

OMV/278/19 (OMV_2019112251) - Driekastanjelaarsstraat 29 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 393X3
Rita DE RON heeft op 25 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Regularisatie ondergrondse garage + aanbouw aan de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 23 oktober 2019 t.e.m. 21 november 2019.

OMV/286/19 (OMV_2019115427) - Meiskensbeekstraat 44 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 370T
David en Ellen VERCAMMEN - VAN HELLEMONT hebben op 30 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een ééngezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 23 oktober 2019 t.e.m. 21 november 2019.

OMV/293/19 (OMV_2019128149) - Acacialaan 18 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nrs. 580E2 en 580D2
Stijn SAELENS heeft op 12 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een autostaanplaats in de voortuin (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 23 oktober 2019 t.e.m. 21 november 2019.

OMV/261/19 (OMV_2019111097) - Kerkstraat 38 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nrs. 415F en 415K
Emile HAVERHALS heeft op 8 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een garage in de achtertuin. Dit dossier ligt ter inzage van 30 oktober 2019 t.e.m. 28 november 2019.

OMV/292/19 (OMV_2019118574) - Ter Eikenlaan 5 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nrs. 155X3 en 155F5
Catherine HALEWYCK heeft op 8 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van een aanbouw en het wijzigen van verharding (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 30 oktober 2019 t.e.m. 28 november 2019.

VA/99/61-GRI-38 (OMV_2019102559) - Max Havelaarlaan 58 te 1850 Grimbergen – afdeling 2 sectie E nrs. 111V12 en 111B14
Patrick Peeters namens Jet KOCH heeft op 24 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de indeling van de loten 85 en 96 en de verkavelingsvoorschriften. Dit dossier ligt ter inzage van 30/10/2019 t.e.m. 28/11/2019.

OMV/251/19 (OMV_2019099889) - Beverstraat 19 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 77Y2
Nicole ELECTEUR heeft op 29 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning (5 entiteiten). Dit dossier ligt ter inzage van 30 oktober 2019 t.e.m. 28 november 2019.

OMV/281/19 (OMV_2019117863) - Tramstraat 12 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 217C10
Stijn RAWOE heeft op 28 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een kinesipraktijk. Dit dossier ligt ter inzage van 6 november 2019 t.e.m. 5 december 2019.

OMV/296/19 (OMV_2019126943) - Brusselsesteenweg 106 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nrs. 229P en 229X
Alain PUTTEMANS en Laurens PUTTEMANS hebben op 14 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande gebouwen en het bouwen van een meergezinswoning met 4 entiteiten. Dit dossier ligt ter inzage van 30 oktober 2019 t.e.m. 28 november 2019.

OMV/298/19 (OMV_2019128294) - Lintkasteelstraat 45 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie C nr. 23G
Mike WILLEMS heeft op 14 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 30 oktober 2019 t.e.m. 28 november 2019.

OMV/290/19 (OMV_2019113153) - Leeuwerikenstraat 57 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie I nr. 260R3
Matthias Van Dijck heeft op 7 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 6 november 2019 t.e.m. 5 december 2019.

OMV/280/19 (OMV_2019094540) - Grimbergsesteenweg 198 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 173H
Yunus YILDIZ heeft op 26 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een reclamepaneel aan de voorgevel en op de ruit. Dit dossier ligt ter inzage van 6 november 2019 t.e.m. 5 december 2019.

OMV/301/19 (OMV_2019128458) - Daalstraat 4 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie A nr. 182W
Thys TAS heeft op 16 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een gekoppelde eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 6 november 2019 t.e.m. 5 december 2019.

OMV/296/19 (OMV_2019126943) - Brusselsesteenweg 106 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nrs. 229P en 229X
Alain PUTTEMANS en Laurens PUTTEMANS heeft op 14 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande gebouwen en het bouwen van een meergezinswoning met 4 entiteiten. Dit dossier ligt ter inzage van 30 oktober 2019 t.e.m. 28 november 2019.

OMV/281/19 (OMV_2019117863) - Tramstraat 12 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 217C10
Stijn RAWOE heeft op 28 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een kinesipraktijk. Dit dossier ligt ter inzage van 6 november 2019 t.e.m. 5 december 2019.

OMV/299/19 (OMV_2019128019) - Bergenshof 6 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 67Y
Peter Goossens namens UNICAS NV heeft op 15 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een halfopen eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 13 november 2019 t.e.m. 12 december 2019.


OMV/309/19 (OMV_2019135141) - Meidoornlaan 18A te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 170H

Isabelle VAN HEMELRIJCK heeft op 28 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad en het regulariseren van het bestaande terras. Dit dossier ligt ter inzage van 13 november 2019 t.e.m. 12 december 2019.