Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/372/19 (OMV_2019160485) - Veldkantstraat te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nrs. 453V, 457F, 459C, 459E, 461H, 461G, 462F, 463K, 463M, 463L, 473D, 476Y, 477N3 en 477K4
Christiaan Selleslagh namens Grimbergen heeft op 23 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen en vegetatiewijzigingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de Veldkantstraat (tussen Hoeveland en Humbeeksesteenweg). Dit dossier ligt ter inzage van 5 februari 2020 t.e.m. 5 maart 2020.

OMV/335/19 (OMV_2019146782) - de Burtinstraat 68 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 122V2
Mikail AL heeft op 29 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 29 januari 2020 t.e.m. 27 februari 2020.

OMV/367/19 (OMV_2019146718) - Vilvoordsesteenweg 159A, 159A-163, 161 en 163 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nrs. 91R2, 91L2, 91G3 en 91A3
Nils Van Dyck namens ALDI NV heeft op 21 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een handelspand, na afbraak van de bestaande bebouwing. Dit dossier ligt ter inzage van 28 januari 2020 t.e.m. 26 februari 2020.

OMV/364/19 (OMV_2019144410) - Oostvaartdijk 337+ te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nrs. 142M2, 142T, 142L2, 142K2 en 148M
Constant Robberechts heeft op 19 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een werkplaats en het bouwen van een loods (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 5 februari 2020 t.e.m. 5 maart 2020.

OMV/16/20 (OMV_2020009025) - Lakensestraat 123 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 471R
Constantin Valsamis heeft op een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vervangen van het dak door een nieuw dak met dakkapellen. Dit dossier ligt ter inzage van 19 februari 2020 t.e.m. 19 maart 2020.

OMV/374/19 (OMV_2019159170) - Kattebergen 2, 3 en 4 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nrs. 130C, 130D en 130B
Fabrizio Fascianella, Giuseppe Fascianella en Rosa Fascianella hebben op 24 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 3 woningen. Dit dossier ligt ter inzage van 19 februari 2020 t.e.m. 19 maart 2020.

OMV/380/19 (OMV_2019146626) - Beigemsesteenweg 60 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 190M5
Mykola Login heeft op 30 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van de gelijkvloers (deels regularisatie), het verharden van de voortuin (regularisatie) en het bouwen van een eerste verdieping. Dit dossier ligt ter inzage van 26 februari 2020 t.e.m. 26 maart 2020.

OMV/12/20 (OMV_2020007882) - Beigemsesteenweg 19 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nrs. 68M6 en 68N6
Alain Moerenhout heeft op een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het her aanleggen van de bestaande voortuin/inrit met nieuwe keermuren en het creëren van een extra autostaanplaats. Dit dossier ligt ter inzage van 26 februari 2020 t.e.m. 26 maart 2020.

OMV/9/20 (OMV_2020005851) - Jan Mulsstraat 69 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 576G
NOUREDDINE DRIOUICHE DRIOUICHE heeft/hebben op een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren en verbouwen van een aanbouw. Dit dossier ligt ter inzage van 26 februari 2020 t.e.m. 26 maart 2020.

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.
 
Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 2 maart tot en met 30 april 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9u-12u en 13u-16u):
    • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel
    • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven


Het dossier is raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/266.
Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

OMV/29/20 (OMV_2020018416) - te -afdeling 2 sectie D nr. 525G4
Daniel Karel Selleslagh namens Fluvius System Operator CVBA heeft op een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut. Dit dossier ligt ter inzage van 4 maart 2020 t.e.m. 2 april 2020.

OMV/42/20 (OMV_2019063015) - Oostvaartdijk 10 te 1850 Grimbergen - afdeling 1 sectie B nrs. 108T2 en 108E3
SAINT-GOBAIN WEBER BELGIUM NV heeft op 28 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft een verandering van een droge mortelcentrale. Dit dossier ligt ter inzage van 4 maart 2020 t.e.m. 2 april 2020.

OMV/13/20 (OMV_2020010279) - te -afdeling 1 sectie B nr. 80D
Tim Versaen heeft op een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een parking met 44 autostaanplaatsen. Dit dossier ligt ter inzage van 4 maart 2020 t.e.m. 2 april 2020.

OMV/22/20 (OMV_2020002720) - Kruisstraat 34 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nr. 129S
Sophie Herssensheeft/hebben op 7 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 4 maart 2020 t.e.m. 2 april 2020.

VA/858/20 (OMV_2020002003) - Kruisstraat 79 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie C nr. 224E
Patrick Peeters namens Andre DEKANDELAER heeft op 8 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen in 1 lot. Dit dossier ligt ter inzage van 11/03/2020 t.e.m. 09/04/2020.

VA/859/20 (OMV_2020002427) - Platanenlaan 27 te 1850 Grimbergen – afdeling 2 sectie E nr. 405N3
Gert Toye heeft op 17 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 11/03/2020 t.e.m. 09/04/2020.

OMV/32/20 (OMV_2020009073) - Zijpstraat 107 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nrs. 284C2 en 284A3
Peter en Sofie Lavaerts - Deblieck hebben op 13 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning en rooien van boom. Dit dossier ligt ter inzage van 11 maart 2020 t.e.m. 9 april 2020.

VA/72/64-GRI-C (OMV_2020002429) - d'Overschielaan 24 te 1850 Grimbergen – afdeling 2 sectie E nrs. 54X2 en 54G
Vital Heylen heeft op 27 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft wijzigen van de voorschriftenen de indeling van de loten 131-132. Dit dossier ligt ter inzage van 11/03/2020 t.e.m. 09/04/2020.

OMV/50/20 (OMV_2020029219) - Cederlaan 13 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nr. 201T
Johan Van de Velde heeft op 1 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de tuin (terrassen, zwemvijver, pergola, tuinhuis). Dit dossier ligt ter inzage van 18 maart 2020 t.e.m. 16 april 2020.

OMV/25/20 (OMV_2020017120) - Klein Meerken 22 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 509A2
Kim Craenen heeft op 9 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Aanleg van verharding. Dit dossier ligt ter inzage van 18 maart 2020 t.e.m. 16 april 2020.

OMV/23/20 (OMV_2020016975) - Luitberg 2 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 501/2 C2
Camille Roose en Camille Roose namens DYNAMISME 2000 NV heeft op 8 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft functiewijziging zonder verbouwingswerken. Dit dossier ligt ter inzage van 18 maart 2020 t.e.m. 16 april 2020.

OMV/44/20 (OMV_2020015751) - Wolvertemsesteenweg 222 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nr. 153F2
David De Vuyst heeft op 25 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 25 maart 2020 t.e.m. 23 april 2020.

VA/862/20 (OMV_2019129658) - Hoge Beekkant 31, 35 en 37 te 1850 Grimbergen – afdeling 3 sectie G nrs. 180F, 180G, 180E, 181B en 182C
Herwig De Smedt heeft op 3 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 4 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 25/03/2020 t.e.m. 23/04/2020.

OMV/55/20 (OMV_2020031523) - Dorekesveld 29 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 209N3
Angel Suarez Alcalde heeft/hebben op 7 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een parkeerplaats in grasdallen. Dit  dossier ligt ter inzage van 25 maart 2020 t.e.m. 23 april 2020.