Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/143/19 (OMV_2019037026) - Grotewinkellaan te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 315H
3Wplus - wonen, werken en welzijn in Halle-Vilvoorde VZW en Erwin CUYX heeft/hebben op 20 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen
van een tijdelijk kinderdagverblijf. Dit dossier ligt ter inzage van 24 juli 2019 t.e.m. 22 augustus 2019.

VA/849/19 (OMV_2019069383) - Beigemsesteenweg 298, 302, Daalstraat 1, 4 en 6 te 1852 Grimbergen – afdeling 5 sectie A nrs. 178D, 182V en 182W
Patrick Lauwers heeft/hebben op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 24/07/2019 t.e.m. 22/08/2019.

VA/850/19 (OMV_2019079699) - Molenstraat 234 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie C nr. 33F
Luc DE PRINS heeft/hebben op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 24/07/2019 t.e.m. 22/08/2019.

OMV/184/19 (OMV_2019083053) - Pastoor D.J.Delestréstraat 70 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 21L2
Hedwig RACQUET heeft/hebben op 25 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van het reliëf in de zijtuin en het verbouwen van de woning (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 24 juli 2019 t.e.m. 22 augustus 2019.


milieu (OMV_2019085689) - Drijfstraat 23 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nrs. 47F, 47G, 47L en 47K
Wesse, Cynthia heef op 19 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een hernieuwing van een hondenkennel. Dit dossier ligt ter inzage van 25 juli 2019 t.e.m. 23 augustus 2019.

OMV/172/19 (OMV_2019077847) - Rijkenhoekstraat 56 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 135D en 137M
Axel Marc DE CLAREMONT heeft op 13 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren en uitbreiden van een tuinhuis. Dit dossier ligt ter inzage van 24 juli 2019 t.e.m. 22 augustus 2019.

OMV/186/19 (OMV_2019083436) - Dorpsstraat 23 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 508G
Gillian Margaret en Nicolas Louis André HANKEY - SAINT-OMER hebben op 27 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de raamopeningen, het isoleren van de zij- en achtergevel en het vergroten van het terras. Ingevolge een wijzigingsverzoek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 31 juli 2019 t.e.m. 29 augustus 2019.

OMV/188/19 (OMV_2019078865) - Verlande Vijvers te 1850 Grimbergen- afdeling 3
sectie H nrs. 93Z2 en 93W3
Christiaan Selleslagh en Christiaan Selleslagh namens Grimbergen heeft/hebben op 27 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de aanleg van een bufferbekken met aarden dam, geprofileerde grasbufferstrook en houthakseldam. Dit dossier ligt ter inzage van 31 juli 2019 t.e.m. 29 augustus 2019.

OMV/203/19 (OMV_2019091608) - Brusselsesteenweg 44 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nr. 215M3
Maurice De Velderheeft op 11 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie van uithangbord. Dit dossier ligt ter inzage van 7 augustus 2019 t.e.m. 5 september 2019.

VA/848/19 (OMV_2019065634) - Hoge Beekkant te 1850 Grimbergen – afdeling 3 sectie G nrs. 183E en 183D
Herwig DE SMEDT heeft/hebben op 12 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 07/08/2019 t.e.m. 05/09/2019.

OMV/183/19 (OMV_2019074691) - Gerselarendries 9 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie B nr. 36W3
QUEENS PIANO heeft op 25 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een geothermische boring. Dit dossier ligt ter inzage van 7 augustus 2019 t.e.m. 5 september 2019.

VA/842/18-GRI-A (OMV_2019098039) - Helman de Grimberghelaan te 1850 Grimbergen – afdeling 2 sectie E nrs. 492E7, 492F7 en 492P8
Dirk SERBRUYNS heeft/hebben op 4 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van het bouwkader van lot 10 -14. Dit dossier ligt ter inzage van 07/08/2019 t.e.m. 05/09/2019.

OMV/149/19 (OMV_2019067601) - Meerstraat 176 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 376F
Nicolas BIANCHI heeft op 22 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het inrichten van publiciteit in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 7 augustus 2019 t.e.m. 5 september 2019.

OMV/185/19 (OMV_2019064678) - Wolvertemsesteenweg 237 te 1850 Grimbergenafdeling 3 sectie F nr. 130P3
Evy VAN DEN DRIESSCHE heeft/hebben op 26 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning (2 woonentiteiten) met garages. Dit dossier ligt ter inzage van 14 augustus 2019 t.e.m. 12 september 2019.

OMV/202/19 (OMV_2019090561) - Platanenlaan 44 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 404G4
Birger Hoornaert heeft op 10 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een tuinhuis. Dit dossier ligt ter inzage van 21 augustus 2019 t.e.m. 19 september 2019.

VA/851/19 (OMV_2019079832) - Langstraatje 18 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie A nr. 97F
Francis VAN DER VELDE heeft/hebben op 11 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen in 1 lot. Dit dossier ligt ter inzage van 21/08/2019 t.e.m. 19/09/2019.

OMV/212/19 (OMV_2019023436) - Parklaan 28 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 421Z6
Astrid DU FOUR heeft op 17 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van een ééngezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 21 augustus 2019 t.e.m. 19 september 2019.

OMV/185/19 (OMV_2019064678) - Wolvertemsesteenweg 237 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 130P3
Evy VAN DEN DRIESSCHE heeft op 26 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning (2 woonentiteiten) met garages. Dit dossier ligt ter inzage van 14 augustus 2019 t.e.m. 12 september 2019.

OMV/196/19 (OMV_2019085491) - Kerkstraat 199 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 246S
Luc HUYBRECHTS en Serge HUYBRECHTS hebben op 2 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 5 appartementen met een fietsenberging in de tuinzone. Dit dossier ligt ter inzage van 21 augustus 2019 t.e.m. 19 september 2019.

OMV/208/19 (OMV_2019090863) - Westvaartdijk 317 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 207M
Griet MALFLIET heeft op 14 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwing van kantoor en 2 appartementen. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/195/19 (OMV_2019086670) - Berkenlaan 53 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 77T8
Kadir Celik heeft op 2 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/215/19 (OMV_2019093978) - Grote Kerkvoetweg 3 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 345K
Erwin BOSMANS heeft op 19 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning met een zwembad. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/219/19 (OMV_2019018231) - Acacialaan 33 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 581N en 581P
Fabienne CARA heeft op 25 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de verharding in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/224/19 (OMV_2019097144) - Beatrijslaan 5 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 111T3
Lutgardis TETTELIN heeft op 30 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/200/19 (OMV_2019014352) - Kerkeblokstraat 5, 5A, 5C en 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 388H2, 391E en 395A
Jochen De Blay en Marc Crepel hebben op 7 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft nieuwbouw met 49 assistentiewoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/229/19 (OMV_2019099000) - Benedestraat 27 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 232S
Hans Willem DE SMEDT heeft op 5 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een gelijkvloerse uitbreiding. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/228/19 (OMV_2019097147) - Rodepoortstraat 81 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 259A4
Ramon Désiré en Amelia Naomi D Linscheer - Saragi hebben op 5 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van een tuinberging en het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 28 augustus 2019 t.e.m. 26 september 2019.

OMV/239/19 (OMV_2019101941) - Kasteelhofstraat 22 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 161S7
Stefaan Aerts namens AERTS STEFAAN BVBA heeft/hebben op 14 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van bomen en het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 11 september 2019 t.e.m. 10 oktober 2019.

OMV/218/19 (OMV_2019094306) - Grimbergsesteenweg 196 te 1850 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 174N
Marisa MAEREVOET heeft op 23 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft afbraak woning + bouwen van appartementen met zorgwoning. Dit dossier ligt ter inzage van 4 september 2019 t.e.m. 3 oktober 2019.

OMV/205/19 (OMV_2019092285) - Achtbundersstraat 26 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nr. 404V5
Erol Malkoc heeft op 12 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie voor het slopen en volledige herbouw eengezinswoning + garage, Inr. Dit dossier ligt ter inzage van 4 september 2019 t.e.m. 3 oktober 2019.

OMV/238/19 (OMV_2019101564) - Berkenlaan 60 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 77W11
Bart VAN AKEN heeft op 13 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een terras op de 1 ste verdieping. Dit dossier ligt ter inzage van 4 september 2019 t.e.m. 3 oktober 2019.

OMV/206/19 (OMV_2019090999) - Wezelstraat 42 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 53A4
Christophe en Gilka Van Obergen - Hennecart hebben op 12 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning met zwembad en poolhouse. Dit dossier ligt ter inzage van 4 september 2019 t.e.m. 3 oktober 2019.

OMV/239/19 (OMV_2019101941) - Kasteelhofstraat 22 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie A nr. 161S7
Stefaan Aerts namens AERTS STEFAAN BVBA heeft op 14 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van bomen en het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 11 september 2019 t.e.m. 10 oktober 2019.

VA/853/19 (OMV_2019099312) - Helman de Grimberghelaan 32A & 32B te 1850 Grimbergen – afdeling 2 sectie E nr. 492F5
Koenraad Kennes heeft op 8 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een grond in 2 bijkomende loten. Dit dossier ligt ter inzage van 04/09/2019 t.e.m. 03/10/2019.

OMV/128/19 (OMV_2019047803) - Paalveldstraat te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 77C13 en 77L13
Christiaan Selleslagh namens Grimbergen heeft op 2 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van nutsleidingen en een gescheiden riolering. Ingevolge een wijzigingsverzoek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de
gewijzigde vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 11 september 2019 t.e.m. 10 oktober 2019.

OMV/244/19 (OMV_2019100646) - Van Akenstraat 41 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 8X
Koen Gaudaen heeft/hebben op 22 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 18 september 2019 t.e.m. 17 oktober 2019.

OMV/252/19 (OMV_2019108653) - Hertogenvoetweg 6 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 432H3
Martin KOHNEN heeft op 1 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 25 september 2019 t.e.m. 24 oktober 2019.