Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

VA/862/20 (OMV_2019129658) - Hoge Beekkant 31, 35 en 37 te 1850 Grimbergen – afdeling 3 sectie G nrs. 180F, 180G, 180E, 181B en 182C
Herwig De Smedt heeft op 3 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 4 loten.
Er werd een openbaar onderzoek gehouden dat startte op 25 maart maar in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 (tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunning) werd opgeschort op 24 maart 2020. Het openbaar onderzoek werd hervat op 25 april en loopt tot 25 mei.

OMV/55/20 (OMV_2020031523) - Dorekesveld 29 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 209N3
Angel Suarez Alcalde heeft/hebben op 7 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een parkeerplaats in grasdallen.
Er werd een openbaar onderzoek gehouden dat startte op 25 maart maar in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 (tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunning) werd opgeschort op 24 maart 2020. Het openbaar onderzoek werd hervat op 25 april en loopt tot 25 mei.

OMV/69/20 (OMV_2020037852) - Potaarde 176 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nrs. 101H, 102M, 102L, 103F en 103E
Olivier en Zoë Cattrysse - Buelens hebben op 25 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van een hoeve en bouwen van een vrijstaande woning. Dit dossier ligt ter inzage van 25 april 2020 t.e.m. 24 mei 2020.

OMV/36/20 (OMV_2020005164) - Luitberg ZN te 1853 Grimbergen -afdeling 4 sectie A nr. 501C2
Xavier Allebroeck heeft op 20 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 25 april 2020 t.e.m. 24 mei 2020.

VA/861/20 (OMV_2020020524) - Middensprietstraat 18 te 1850 Grimbergen – afdeling 3 sectie G nr. 157S3
Bart Verlooy heeft op 2 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen in 1 lot. Dit dossier ligt ter inzage van 25/04/2020 t.e.m. 24/05/2020.

OMV/61/20 (OMV_2020034209) - Ringlaan 42 en Rodepoortstraat 2 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nrs. 307F3 en 307V2
Cedric Vandevoorde namens Soirée Soignée en Cedric Vandevoorde namens Verbiest-Storm et fils BVBA hebben op 17 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitvoeren van interne verbouwingswerken plus het isoleren en bezetten van de gevels. Dit dossier ligt ter inzage van 25 april 2020 t.e.m. 24 mei 2020.

OMV/62/20 (OMV_2020035278) - Halewijnlaan 10 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 117W2
Christophe en Carine Vercruyssen - Georges hebben op 19 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van verbouwingwerken aan de woning alsook het plaatsen van een zwembad met bijhorende verharding. Dit dossier ligt ter inzage van 25 april 2020 t.e.m. 24 mei 2020.

OMV/67/20 (OMV_2020037882) - Korenbloemstraat 15 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 544L
Valéry SAFARIAN heeft op 20 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 25 april 2020 t.e.m. 24 mei 2020.

OMV/26/20 (OMV_2020008852) - Oude Mechelsestraat 6 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nrs. 109R en 110H2
FINISCA namens ORELIA BOUW NV heeft op 9 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een rust- en verzorgingstehuis (78 kamers). Dit dossier ligt ter inzage van 25 april 2020 t.e.m. 24 mei 2020.

OMV/35/20 (OMV_2020007668) - Onze-Lieve-Vrouwstraat 1, 11 en 3 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 358G en 363M
Bruno Berghmans namens AURA PROJECTS BVBA hebben op 19 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een appartementsgebouw (8 woonentiteiten) met handel- en dienstenruimte (2 units). Dit dossier ligt ter inzage van 25 april 2020 t.e.m. 24 mei 2020.

OMV/57/20 (OMV_2020031441) - Broekstraat 19 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie B nrs. 177F3 en 177C3
Eric DE CONINCK en Jelle DE CONINCK hebben op 10 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een nieuwe loods. Dit dossier ligt ter inzage van 25 april 2020 t.e.m. 24 mei 2020.

OMV/64/20 (OMV_2020037127) - Romeinsesteenweg 550 en 552 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 615S
Gérard Kaiser namens Ministerie van de Franse Gemeenschap FRAGEMEE heeft op 19 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een hoogspanningscabine. Dit dossier ligt ter inzage van 25 april 2020 t.e.m. 24 mei 2020.

OMV/68/20 (OMV_2020032397) - Beigemsesteenweg 60 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 190M5
Mykola Login heeft op 24 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van de gelijkvloers (deels regularisatie+afbraak), het verharden van de voortuin (regularisatie) en het bouwen van een eerste verdieping. Dit dossier ligt ter inzage van 25 april 2020 t.e.m. 24 mei 2020.

VA/860/20 (OMV_2020027482) - Wolvertemsesteenweg 185 te 1850 Grimbergen – afdeling 3 sectie F nr. 152V3
Patrick Peeters namens Jens RIP en Patrick Peeters namens Nadia PELGRIMS hebben op 28 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afsplitsen van 1 lot voor een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 25/04/2020 t.e.m. 24/05/2020.

OMV/80/20 (OMV_2020047707) - Beukendreef 52 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 79P
Sonia Van der Jeugt heeft op 10 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 6 mei 2020 t.e.m. 4 juni 2020.

OMV/79/20 (OMV_2020045990) - Mezenhof 6 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 117D2
Maria Van Elewijck heeft op 10 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een bestaande uitbreiding. Dit dossier ligt ter inzage van 6 mei 2020 t.e.m. 4 juni 2020.

OMV/51/20 (OMV_2020026826) - Sint-Amandsstraat 43 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 322B6
George BILGI heeft op 4 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van lichtgevende publiciteit op de gevel. Dit dossier ligt ter inzage van 6 mei 2020 t.e.m. 4 juni 2020.

OMV/47/20 (OMV_2019156510) - Hof van Obbergenstraat 12 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 451D
Lode en Skrolan Goethals - Bogaerts hebben op 3 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 5 mei 2020 t.e.m. 3 juni 2020.

OMV/39/20 (OMV_2020016471) - Westvaartdijk 317 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 207M
Griet Malfliet heeft op 24 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een kantoor en 2 appartementen. Dit dossier ligt ter inzage van 5 mei 2020 t.e.m. 3 juni 2020.

OMV/33/20 (OMV_2020021447) - Gemeenteplein 1 en Verbeytstraat 30 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 454T3
Wim Meert heeft op 17 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft aanbrengen van publiciteit aan de gevel. Dit dossier ligt ter inzage van 5 mei 2020 t.e.m. 3 juni 2020.

OMV/71/20 (OMV_2020040523) - te -afdeling 4 sectie A nrs. 536Z5 en 536A6
Dirk De Pauw heeft op 26 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met praktijkruimte. Dit dossier ligt ter inzage van 13 mei 2020 t.e.m. 11 juni 2020.

OMV/74/20 (OMV_2020000509) - Berkenlaan 122 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 78M4
Edouardo en Sofie cruz - Cruyssaert heeft/hebben op 2 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 mei 2020 t.e.m. 18 juni 2020.

Nieuwe termijn openbaar onderzoek vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant
Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.
 
Als gevolg van de civiele noodsituatie en de federale maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het openbaar onderzoek verlengd tot en met 18 juni 2020. Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kan je nog tot dat moment bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:
-        Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
-        Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
-        Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed na telefonische afspraak:
o   Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel (02 553 16 50)
o   Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven (016 66 59 00)
 
Het dossier is beschikbaar in onze kantoren enkel na telefonische afspraak en raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.

OMV/94/20 (OMV_2020055684) - Wolvertemsesteenweg 246 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nr. 129S
Stijn Roosemont heeft op 29 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een lichtgevend publiciteitsbord. Dit dossier ligt ter inzage van 27 mei 2020 t.e.m. 25 juni 2020.

OMV/106/20 (OMV_2020060650) - Limbosbaan 1B te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 460B
Kelly Van Corenbergh heeft op 11 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een driegevelwoning. Dit dossier ligt ter inzage van 27 mei 2020 t.e.m. 25 juni 2020.

OMV/82/20 (OMV_2020048000) - Meiskensbeekstraat 29 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 365M
Rebecca Cogneau heeeft op 12 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad. Dit dossier ligt ter inzage van 27 mei 2020 t.e.m. 25 juni 2020.

OMV/85/20 (OMV_2020050381) - Vaartstraat 121 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie C nr. 380L
Kelly Pauwels en Wim Missotten hebben op 18 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 27 mei 2020 t.e.m. 25 juni 2020.

OMV/103/20 (OMV_2020048625) - Vilvoordsesteenweg 299B2 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 105K
Harry & Jerry (Carwash) heeft op 7 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een carwash. Dit dossier ligt ter inzage van 29 mei 2020 t.e.m. 27 juni 2020.

OMV/90/20 (OMV_2020053115) - Vaartstraat 149 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie C nr. 340T
Sven Janssens heeft op 27 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 3 juni 2020 t.e.m. 2 juli 2020.

OMV/76/20 (OMV_2020043055) - Hof van Obbergenstraat 17 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 430L7
Didier en Ingrid Vespecht - Goffaux hebben op 6 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning en het regulariseren van de bestaande bijgebouwen. Dit dossier ligt ter inzage van 10 juni 2020 t.e.m. 9 juli 2020.

OMV/111/20 (OMV_2020064667) - Ten Doorn 15 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie A nr. 164S
Kali Vermeire heeft op 20 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 3 juni 2020 t.e.m. 2 juli 2020.

OMV/70/20 (OMV_2020032431) - Antwerpselaan te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nrs. 357C en 363B2
mattias van holm namens ARENAL VZW, Christiaan Selleslagh, Luc Beke namens GROEN BRUGGE NV, Muriel Van Schel en yves verberck hebben op 26 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de functiewijziging van bedrijfsgebouwen (Douwe Egberts) naar recreatieve binnenruimte, feestzaal en autonome kantoren, alsook het verbouwen van deze gebouwen, het wijzigen van de buitenruimte en de aanleg van een fietspad naar Potaarde. Dit dossier ligt ter inzage van 3 juni 2020 t.e.m. 2 juli 2020.

OMV/104/20 (OMV_2020049976) - Molenstraat 10 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie A nr. 192W3
Houtermans Muriel heeft op 7 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een halfopen eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 10 juni 2020 t.e.m. 9 juli 2020.

OMV/119/20 (OMV_2020009110) - Meerstraat 21 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nrs. 496L, 496M en 500H
KWADRIX BVBA heeft op 1 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en opsplitsen van de woning in twee woonentiteiten. Dit dossier ligt ter inzage van 10 juni 2020 t.e.m. 9 juli 2020.

OMV/87/20 (OMV_2019011951) - Haneveldlaan 32 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nr. 408B12
Thomas en Lore Luyten - Laporte hebben op 20 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 10 juni 2020 t.e.m. 9 juli 2020.

VA/638/99-A (OMV_2020056241) - te Grimbergen – afdeling 5 sectie A nrs. 150K en 161F6
Julien Van de Steen heeft op 6 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van lot 14 in 2 loten voor halfopen bebouwing. Dit dossier ligt ter inzage van 10/06/2020 t.e.m. 09/07/2020.

OMV/105/20 (OMV_2020059282) - Sint-Servaasstraat 5-7 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 402C15 en 402B15
Levent Bulent heeft op 10 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Een ééngezinswoning wordt opgesplitst in 2 afzonderlijke woningen. Dit dossier ligt ter inzage van 17 juni 2020 t.e.m. 16 juli 2020.

OMV/107/20 (OMV_2020061400) - Kruisstraat 49 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nr. 155D8
Stubbe Jerome heeft op 11 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 17 juni 2020 t.e.m. 16 juli 2020.

VA/864/20 (OMV_2020055648) - Driekastanjelaarsstraat 18, 20 en 22 te 1850 Grimbergen – afdeling 2 sectie E nrs. 400G3, 401S3, 401Z2 en 401A3
William Leemans heeft op 1 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 3 loten + de aanleg van weginfrastructuur. Dit dossier ligt ter inzage van 24/06/2020 t.e.m. 23/07/2020.

VA/866/20 (OMV_2020002279) - Triohofstraat 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 en 63 te 1850 Grimbergen – afdeling 3 sectie G nrs. 249R, 249K, 249N en 250C
Wouter Platteau namens PLANEX NV heeft op 5 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing op het perceel en het verkavelen van dit perceel in 9 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 24/06/2020 t.e.m. 23/07/2020.

OMV/84/20 (OMV_2020039229) - te -afdeling 1 sectie B nrs. 31R en 31S
Bosmans Dannyheeft op 15 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de uitbreiding van een lagune en het wijzigen van de gevels. Dit dossier ligt ter inzage van 24 juni 2020 t.e.m. 23 juli 2020.

OMV/118/20 (OMV_2020061086) - Van Akenstraat 65 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nr. 181X
Mathieu en Jolien luypaert - Metdenancxt hebben op 29 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande woning. Dit dossier ligt ter inzage van 24 juni 2020 t.e.m. 23 juli 2020.

OMV/122/20 (OMV_2020059752) - Meerstraat 58 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 454L
 De Smedt Sofie heeft op 3 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 1 juli 2020 t.e.m. 30 juli 2020.

OMV/126/20 (OMV_2020073233) - te -afdeling 5 sectie B nr. 421W3
Kaya Ozlem heeft op 5 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een betonnen afsluiting. Dit dossier ligt ter inzage van 1 juli 2020 t.e.m. 30 juli 2020.

VA/867/20 (OMV_2020058133) - Sint-Annalaan 26 en 28 te 1853 Grimbergen – afdeling 4 sectie A nrs. 368L3, 368M3 en 483S
Eddy Vranckaert heeft op 11 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 03/07/2020 t.e.m. 01/08/2020.