Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

BEKENDMAKINGEN

Het coronavirus: 7 tips om besmetting te voorkomen

De federale overheidsdienst Volksgezondheid besliste om alle belangrijke informatie
samen te brengen op de website www.info-coronavirus.be

- De rubriek veel gestelde vragen wordt doorlopend bijgewerkt.
- Burgers kunnen er ook per mail hun vragen stellen of gratis bellen op 0800 14 689
- Ook op het twitter-account (@be-gezondheid) en de facebookpagina vindt u doorlopend de nieuwe
   ontwikkelingen en het hygiëne-advies. 

 

Bekendmakingen - Erfgoed

28 februari 2020 - VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 2 maart tot en met 30 april 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.
Dat kan op drie manieren:
-          Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
-          Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
-          Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9u-12u en 13u-16u):

    • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel
    • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 LeuvenHet dossier is raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

Bekendmakingen - Preventie en Noodplanning

18 juli 2019 - Ingevolge de uitzonderlijke aanhoudende droogte heeft de provinciegouvereur van Vlaams-Brabant een politiebesluit uitgevaardigd dat een captatieverbod instelt voor de waterlopen in de provincie Vlaams-Brabant met uitzondering van Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

Klik HIER voor het politiebesluit.
Klik HIER voor meer informatie.

Bekendmakingen - dienst Financiën


BEKENDMAKING COMMISSIE VAN FINANCIEN
In de vergadering van de commissie van financien die zal doorgaan op donderdag 20 juni 2019 in de Gaston Geleynzaal van het gemeentehuis om 19.00 uur wordt
- de jaarrekening 2018 – politiezone
- de jaarrekening 2018 – gemeente en ocmw
besproken, in een vergadering waarop het publiek wordt toegelaten.
Deze documenten liggen ter inzage van het publiek op de financiele dienst, waar eenieder altijd ter plaatse kennis ervan kan nemen tijdens de openingsuren van de gemeentediensten.
 

BEKENDMAKING JAARREKENING 2018 - POLITIEZONE / AGB / GEMEENTE / OCMW
Bekendmaking jaarrekening 2018 - Politiezone / AGB / Gemeente / OCMW - Inzage