Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmakingen - Ruimte

Bekendmakingen - Leefmilieu

12/08/2019 - Uitbreiding van het captatie- en recreatieverbod.
Klik HIER om het burgemeesterbesluit te lezen.

22/07/2019 - Het warme weer van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat er blauwalgen werden vastgesteld in het zeekanaal Brussel-Schelde. Philip Roosen (waarnemend burgemeester van Grimbergen) vaardigt daarom preventief een verbod uit op elke vorm van zachte recreatie en op het capteren van dit water voor besproeien van gewassen of als drinkwater voor dieren.

Klik HIER voor het besluit.

Bekendmakingen - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

BEKENDMAKING BESLISSINGEN GEMEENTERAAD OVER DE ZAAK DER WEGEN
22 februari 2018 - VA/833/17 (bekendmaking d.d. 27 april 2018)
30 augustus 2018 - OMV/75/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)
30 augustus 2018 - OMV/144/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)   
20 december 2018-VA/842/18 (bekendmaking d.d. 3 januari 2019)
28 februari 2019- OMV-217-18 Strombeek Business Park (bekendmaking d.d. 17 juni 2019)                                                                  

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP HERBESTEMMING OPEN RUIMTE EN RUP BEIGEMVELD
De gemeenteraad van Grimbergen heeft in de zitting van 26 april 2018 het RUP Herbestemming naar Open Ruimte en het RUP Beigemveld definitief vastgesteld. Het bericht over de definitieve vastgestelde RUP’s is in het Belgisch Staatsblad verschenen op woensdag 24 juli 2018. De RUP’s treden 14 dagen na deze publicatie in werking. De documenten van de RUP’s en de beslissing van de gemeenteraad zijn raadpleegbaar op onze website.


Ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019 - 2024

De link naar de ontwerptekst kan u hieronder vinden:
https://www.ovam.be/samen-richting-uitvoeringsplan-kunststoffen-2019-2024?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=burgemeesterontwerpuitvoeringsplankunststoffen20192024&utm_content=de+ovam+stelt+daarom+een+nieuw+vlaams+uitvoeringsplan+voor+kunststoffen

Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli tot en met 1 oktober 2019.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen.

openbaar onderzoek waterbeheerplanningWater belangt ons allemaal aan. Daarom geven we iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.
Vandaag 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.
Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.
Het openbaar onderzoek loopt tot en met 18 juni 2019.
Meer informatie kan u vinden op de website www.volvanwater.be

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering de wijziging aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging actualiseert de restafvaldoelstellingen van de gemeenten, op basis van de nieuwe indeling van gemeenten in clusters, gepubliceerd door de Belfius-bank.
 
Tijdens het openbaar onderzoek over dit plan, van 14 januari 2019 tot 13 maart 2019 ontving de OVAM 61 reacties. Hiervoor willen we u van harte danken. Al deze reacties, samen met de overwegingen en de aanpassingen aan het plan, vindt u in het verslag van de inspraak en adviesreacties.
 
Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vindt op de website van de OVAM.