De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmakingen - Ruimte

Bekendmakingen - Leefmilieu

11/10/2019 - Opheffen captatieverbod

Het politiebesluit genomen door gouverneur De Witte van 18 juli 2019 op het verbod om water te capteren wordt opgeheven.
Een captatieverbod wordt behouden voor het Denderbekken en Benedenscheldebekken met uitzondering van de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie en het kanaal Brussel-Schelde.
Dit gewijzigd captatieverbod wordt vanaf vrijdag 11 oktober 2019 voor onbepaalde tijd ingesteld.

Klik HIER voor het besluit.


12/08/2019 - Uitbreiding van het captatie- en recreatieverbod.
Klik HIER om het burgemeesterbesluit te lezen.

22/07/2019 - Het warme weer van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat er blauwalgen werden vastgesteld in het zeekanaal Brussel-Schelde. Philip Roosen (waarnemend burgemeester van Grimbergen) vaardigt daarom preventief een verbod uit op elke vorm van zachte recreatie en op het capteren van dit water voor besproeien van gewassen of als drinkwater voor dieren.

Klik HIER voor het besluit.

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening

In overeenstemming met artikel 2 §3 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018 betreffende het informatie- en participatieproces van het publiek voorafgaand aan de uitwerking van de ontwerpen van Richtplan van Aanleg (RPA) en in overeenstemming met het Ministerieel Besluit van 7 juni 2019 dat de administratie belast met de territoriale planning de opdracht geeft om de uitwerking van een ontwerp van RPA voor de wijk Heizel aan te vatten, delen wij u mee dat de informatie- en participatievergadering zal plaatsvinden op 17 september 2019 van 17.30 tot 19.00 uur in de Zaal Cinédoc, Paleis 2, Belgiëplein, 1.

Klik op de affiche hieronder voor meer informatie.      AFFICHE Richtplan van Aanleg - Heizel 17092019

Bekendmakingen - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

BEKENDMAKING BESLISSINGEN GEMEENTERAAD OVER DE ZAAK DER WEGEN
22 februari 2018 - VA/833/17 (bekendmaking d.d. 27 april 2018)
30 augustus 2018 - OMV/75/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)
30 augustus 2018 - OMV/144/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)   
20 december 2018-VA/842/18 (bekendmaking d.d. 3 januari 2019)
28 februari 2019- OMV-217-18 Strombeek Business Park (bekendmaking d.d. 17 juni 2019)                                                                  

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP HERBESTEMMING OPEN RUIMTE EN RUP BEIGEMVELD
De gemeenteraad van Grimbergen heeft in de zitting van 26 april 2018 het RUP Herbestemming naar Open Ruimte en het RUP Beigemveld definitief vastgesteld. Het bericht over de definitieve vastgestelde RUP’s is in het Belgisch Staatsblad verschenen op woensdag 24 juli 2018. De RUP’s treden 14 dagen na deze publicatie in werking. De documenten van de RUP’s en de beslissing van de gemeenteraad zijn raadpleegbaar op onze website.


Ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019 - 2024

De link naar de ontwerptekst kan u hieronder vinden:
https://www.ovam.be/samen-richting-uitvoeringsplan-kunststoffen-2019-2024?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=burgemeesterontwerpuitvoeringsplankunststoffen20192024&utm_content=de+ovam+stelt+daarom+een+nieuw+vlaams+uitvoeringsplan+voor+kunststoffen

Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli tot en met 1 oktober 2019.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen.