Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Sociaal huis

Wat is het Sociaal Huis?

Het Sociaal huis wil de sociale informatie toegankelijker maken voor de burgers.

Het Sociaal huis vindt zijn oorsprong in het decreet over het Lokaal sociaal beleid. Dat decreet vraagt de gemeenten en OCMW‘s een sociaal huis uit te werken met aandacht voor de informatie-, loket- en doorverwijsfunctie. Het hoe en het wat wordt overgelaten aan de lokale autonomie. De gemeentelijke invulling is dan ook heel verschillend.

Sociaal huis in Grimbergen

Hoe ziet de invulling van het concept er in Grimbergen uit?
We starten eerst met een Digitaal sociaal huis.

Wegwijs in de sociale rechten en permies
Op digitale wijze willen we u wegwijs maken in de doolhof van sociale rechten, premies en nog veel meer.
We werken hiervoor samen met de website van de rechtenverkenner.
Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams,
provinciaal en gemeentelijk niveau voor de inwoners van Grimbergen.

Op zoek naar gepaste hulp
Op de website van de sociale kaart vindt u ook heel wat nuttige contactadressen.

Voor verder info kunt u ook steeds terecht bij het OCMW en de dienst welzijn van de gemeente.