Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

vzw Landelijke Kinderopvang

Het OCMW en de gemeente werken samen met de vzw Landelijke Kinderopvang.

Deze samenwerking resulteerde in de opening van het kinderdagverblijf Stekelbees te Beigem.
Daar vinden 23 kindjes een warme opvangplaats.

Waar? Kinderdagverblijf Stekelbees, Zevensterre 9, 1852 Beigem

- te bereiken: elke  werkdag tussen 9 en 14 uur - tel. 070 24 60 41
- e-mailadres: hallevilvoorde@landelijkekinderopvang.be
                      lkdvgrimbergen@landelijkekinderopvang.be
- www.landelijkekinderopvang.be