Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Wegenis

Jaarlijks wordt voor de wegenwerken een programma opgemaakt dat zowel financieel als technisch uitvoerbaar moet zijn. Welke wegenwerken in deze planning worden opgenomen, is afhankelijk van een aantal factoren zoals herinrichtingswerken, staat van de wegen, aanbrengen van nutsleidingen, vernieuwen of aanbrengen van riolering, enz.

Het overgrote deel van onze wegen is meer dan 30 jaar oud, en slijtage treedt door intensief gebruik snel op. Uiteraard vergen deze omvangrijke werken veel tijd en geld.

Herinrichtingen houden in dat de volledige weg met inbegrip van fundering, boordstenen en greppels wordt vernieuwd en niet dat de weg zomaar een asfaltlaag bovenop de bestaande rijweg krijgt.

Herstellingswerken houden in dat bij asfaltwegen een nieuw asfalt toplaag wordt aangebracht waar nodig, dat bij betonwegen verzakte of gebarsten betonplaten vervangen worden en dat bij kasseiwegen verzakkingen heraangelegd worden.