Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken Brusselsesteenweg 2015-2018

Werken aan de Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211)

De werken aan de Brusselsteenweg (N202) en de Wolvertemsesteenweg (N211) worden uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.

Meer informatie over de werken kunt u vinden op hun website: http://wegenenverkeer.be/brusselsesteenweg-wolvertemsesteenweg-grimbergen. U kunt via deze link ook inschrijven op hun digitale nieuwsbrief. Zo wordt u via e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van de werken.

Update 03/11/2017

Brusselsesteenweg fase 2  (tussen kruispunt Lagesteenweg en kruispunt Triohofstraat) – Asfateringswerken
De wegeniswerken zijn aan hun laatste fase toegekomen. Vanaf volgende week wordt de asfaltverharding aangelegd en volgt de afwerking.
 
Vrijdag 3/11/2017 starten de voorbereidende werken namelijk het wegnemen van de tijdelijke inritjes in het fietspad (grijze steenslag).
Maandag 6/11/2017 worden dan de onderlaag en toplaag (rood) asfalt van het fietspad aangelegd. Gelijktijdig wordt een voegband geplaatst (die zorgt voor een waterdichte verbinding tussen boorsteen en asfalt) tegen de greppel in de rijbaan. om schade aan de werken en uw wagen te vermijden is het verboden hierover te rijden.
Dinsdag 7/11/2017 wordt de toplaag asfalt van de rijbaan geplaatst, en aansluitend op woensdag 8/11/2017 de belijning.
Dit wil zeggen dat de toegang tot uw oprit afgesloten zal zijn van vrijdag 3/11/2017 6h30 (voor de vorrbereidende werken) tot woensdag 8/11/2017. Eveneens zullen de parkeervakken in de straat niet beschikbaar zijn (omwille van het werkverkeer en de bereikbaarheid van het fietspad) vanaf maandag 7/11/2017 tot na de aanleg van de toplaag.
Vanaf maandag 6/11/2017 is de volledige straat (incl) parkeervakken afgesloten voor alle verkeer tot na het aanbrengen van de belijning.
Gelieve uw wagen op de aangegeven tijdstippen buiten de werkzone te parkeren.
Nadien wordt onmiddelijk gestart met de laatste fase zijnde fase 3. Hiervoor wordt het kruispunt met De Merodestraat volledig afgesloten vanaf donderdag 9/11/2017. er zal op de Brusselsesteenweg geen doorgaand verkeer mogelijk zijn, eveneens niet in-rijden naar de zijstraten.
Deze planning blijft steeds weersafhankelijk.
Er zal gestreefd worden om de hinder die deze werken ongetwijfeld zullen veroorzaken tot een minimum te bepreken.
 
Brusselsesteenweg fase 3 (vanaf Triohofstraat kruispunt inbegrepen tot inrit parking Ter Wilgen, incl. kruispunt De Merodestraat/Speelbroek) - start der werken.
Vanaf donderdag 9/11/2017 wordt de volledige zone afgesloten voor zowel doorgaand verkeer op de Brusselsesteenweg als in-uitrijden verkeer naar de zijstraten (Triohofstraat/De Merodestraat-Speelbroek). Dan starten de voorbereidende werken (leveringen materialen, opbraak bestaande verharding..)
Vanaf 13/11/2017 wordt er gestart met de aanleg van de riolering. Hierdoor is het in de werfzone tijdelijk niet mogelijk om uw oprit te gebruiken. Gelieve dan ook uw wagen vanaf 13/11/2017 voor 6h30 buiten de werkzone te plaatsen, rekeningt houden met voldoende ruimte voor het werfverkeer.
Parking Ter Wilgen blift, buiten enkele korte periodes (aansluiting riolering, asfalteringswerkenn..) bereikbaar via de zijde van de Ring.
Nadat de riolering is aangelegd worden de huisaansluitingen voorzien en volgen de wegeniswerken.
Deze planning blijft steeds weersafhankelijk.
Er zal gestreefd worden om de hinder die deze werken ongetwijfeld zullen veroorzaken tot een minimum te bepreken.

UPDATE 30/5/2017 - FASE 2 Brusselsesteenweg (tussen Lagesteenweg en Triohofstraat)

Wegen en Verkeer werkt van juni tot oktober 2017 tussen het kruispunt met de Lagesteenweg en dat met de Triohofstraat. Net zoals in de eerste fase vernieuwt de aannemer de riolering en de rijweg en worden er fietspaden aangelegd. Ter hoogte van de Luiaardweg wordt er ook een keermuur gebouwd. Daarna schuiven de werkzaamheden op naar fase 3, ter hoogte van het kruispunt met Speelbroek en de De Merodestraat.

Klik HIER voor meer informatie op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.

UPDATE - Voorbereidende werken in Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen vanaf 4 april 2016.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf maandag 4 april voorbereidende werkzaamheden uit in de Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen. Die voorbereidende werken kaderen binnen de herinrichting van beide wegen die in juni wordt aangevat. Beide gewestwegen blijven open voor het verkeer dat de lokale werfzones beurtelings kan passeren in beide richtingen.

Wegen en Verkeer voert in april en mei verschillende voorbereidende werken uit. In de Brusselsesteenweg (N202) wordt er gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg en dat met de Spaanse Lindebaan. In de Wolvertemsesteenweg (N211) vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg tot aan het bufferbekken.

Boringen, sonderingen en openleggen inspectieputten
Met behulp van boringen en sonderingen voert Wegen en Verkeer onderzoeken uit in de ondergrond van beide gewestwegen. De verschillende variatie aan gronden wordt onderzocht, nutsleidingen en massieven worden opgespoord en inspectieputten worden opengelegd voor verder onderzoek.

Verkeer blijft mogelijk in beide richtingen
Tijdens de werkzaamheden blijft het verkeer in de Brusselsesteenweg (N202) en de Wolvertemsesteenweg (N211) mogelijk in beide richtingen. Ter hoogte van de werfzones beschikt het verkeer altijd over één rijstrook waar beurtelings verkeer van toepassing is.

Start herinrichting voorzien in juni 2016
De start van de herinrichting is volgens de huidige planning voorzien vanaf juni 2016. In een eerste fase wordt er gewerkt tussen het kruispunt met de Merodestraat en dat met de Spaanse Lindebaan aan de kant richting Grimbergen. Ook wordt er gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg en dat met de Lagesteenweg. Dit deel van de Brusselsesteenweg (N202) wordt vanaf juni afgesloten voor het verkeer. Iedereen die op de hoogte wil blijven van de voortgang van het project kan zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief van Wegen en Verkeer via www.wegenenverkeer.be/grimbergen.

Project Grimbergen: Wegen en Verkeer vernieuwt van 2016 tot 2018 de Brusselsesteenweg (N202) en de Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen. Meer informatie over de werken vindt u op de webpagina www.wegenenverkeer.be/grimbergen.


Informatieavond 15 maart 2016

Op 16 maart 2016 organiseerde Wegen en Verkeer samen met het studiebureau en de gemeente Grimbergen een infoavond voor de omwonenden. De presentatie van de infoavond kunt u downloaden via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Ingrijpende werken in Grimbergen (vanaf 13 april) - een rijhelft Brusselsesteenweg (N202) afgesloten

Op 13 april* starten grote werken op de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. De werken maken deel uit van een groot project waarbij niet alleen de Brusselsesteenweg wordt vernieuwd tussen het kruispunt van de Wolvertemsesteenweg en het kruispunt van de Spaanse Lindebaan, maar ook een stuk van de Wolvertemsesteenweg van ongeveer 350 meter lang, onder- en bovengronds helemaal wordt heraangelegd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt nieuwe riolering aan, vernieuwt twee duikers en maakt de twee wegen veiliger. In een eerste fase (vanaf 13 april*) zullen de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitvoeren. Tijdens die werken zal de Brusselsesteenweg afgesloten worden in de rijrichting van Beigem: het verkeer kan dan wel nog altijd in de richting van de Brusselse ring rijden. De eigenlijke herinrichting door Wegen en Verkeer start begin 2016. De Brusselsesteenweg wordt dan in een eerste periode afgesloten in de beide rijrichtingen. De werken zullen volgens de huidige planning in het najaar van 2018 in hun geheel beëindigd zijn.
Gefaseerde uitvoering

Om de hinder tijdens de werken zo lokaal mogelijk te houden, worden de herinrichtingswerken (vanaf begin 2016) gefaseerd (in deelzones) uitgevoerd. Op dit moment werkt de aannemer de detailplanning van de deelzones uit die in de volgende communicatie wordt mee opgenomen. Zodra Wegen en Verkeer over een meer gedetailleerde planning beschikt, zal het die communiceren. Hoe dan ook staat het vast dat de werken in onderstaande volgorde uitgevoerd zullen worden:
 
Van 13 april* tot najaar 2016: voorbereidende werken nutsmaatschappijen  
Voor de eigenlijke wegeniswerken van start gaan, verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun leidingen in de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg. In deze fase wordt de Brusselsesteenweg enkel in de rijrichting van Beigem afgesloten. Het verkeer in de rijrichting van de Brusselse ring kan gebruik blijven maken van de Brusselsesteenweg.

Klik HIER voor de volledige persmededeling van Wegen en Verkeer
Klik HIER voor PLAN 1
Klik HIER voor PLAN 2

*startdatum nog voor wijziging vatbaar

Informatieavond 30 maart 2015 (handelaars)

Presentatie (Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant)

Informatieavond 23 maart 2015

Presentatie 1 (Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant)
Presentatie 2 (SWBO)

Presentatie 3 (Eandis)