Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bijkomende werken N211 Wolvertemsesteenweg/ Vilvoordsesteenweg

Grimbergen – Vanaf maandag 7 oktober tot 12 oktober worden er bijkomende werken uitgevoerd aan de kruising Wolvertemsesteenweg/ Vilvoordsesteenweg met de Rijkenhoekstraat.

Op maandag 7 oktober vindt er een dringende herstelling plaats ingevolge van een verzakking in het wegdek aan de kruising N211 Wolvertemsesteenweg/ Vilvoordsesteenweg met de Rijkenhoekstraat. Deze werken worden uitgevoerd door Strabo Wegenwerken.


Op dinsdag 8 oktober start op de zelfde kruising de afbraak van voormalig Jeugdhuis ‘Mamoet’. De afbraakwerken worden uitgevoerd door Vlaeminck & Zoon NV.

Verplichte rijrichting
Om de veiligheid op beide werven te garanderen wordt ter hoogte van de kruising met Rijkenhoekstraat een verplichte rijrichting opgelegd voor het verkeer.
Verkeer komende uit de Rijkenhoekstraat kan tijdens de werken niet naar de N211 Wolvertemsesteenweg/ Vilvoordsesteenweg rijden, uitgezonderd fietsers en lijnbussen.
Verkeer komende van de gewestweg kan wel nog richting Veldkantstraat via de Rijkenhoestraat doorrijden.


Periode 7 oktober tot vermoedelijk 12 oktober
De maatregelen zijn van kracht op 7 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 12 oktober 2019) Hiervan kan mogelijk afgeweken worden naargelang de weersomstandigheden en de staat van het wegdek dat hersteld moet worden.
Deze werken zijn bijkomende werken die parallel zullen worden uitgevoerd met de huidige werken op de Wolvertemsesteenweg.


 
Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, openbare werken en werken in eigen beheer
 
Philip Roosen
philip.roosen@grimbergen.be – 0495 52 42 21
Eerste schepen en schepen voor cultuur, mobiliteit en dierenwelzijn