Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Grimbergen neemt deel aan ‘Nacht van de Duisternis’

Het gemeentebestuur van Grimbergen neemt op 12 oktober deel aan de Nacht van de Duisternis. Die avond zal zoveel mogelijk openbare verlichting in de omgeving van de Volkssterrenwacht Mira vzw gedoofd worden.
 
Al enkele jaren organiseren de Bond Beter Leefmilieu, de vzw preventie lichthinder en de werkgroep lichthinder van de VVS de campagne ‘Nacht van de Duisternis’. Met deze campagne roepen zij gemeenten op om eerst en vooral zoveel mogelijk openbare verlichting te doven, want er wordt te veel en verkeerd verlicht. Het kan vaak met minder zonder dat de veiligheid er onder leidt.
 
Even vaak wordt de verlichting naar boven de hemel in gestraald. Met alle gevolgen van dien: te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en tot gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme van planten en dieren lijdt eronder. Los daarvan is een te fel verlichte nacht ook een verspilling van energie. Om energie te besparen vervangt de gemeente stelselmatig de openbare verlichting door LED-verlichting.
 
Schepen van leefmilieu, Eric Nagels: “Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten om deel te nemen aan de Nacht van de Duisternis door zoveel mogelijk openbare verlichting in de omgeving van de Volkssterrenwacht Mira vzw te doven. De openbare verlichting zal gedoofd worden op de parking van het Fenikshof en in de Abdijstraat, een deel van de Lagesteenweg, een deel van de Prinsenstraat en op het Kerkplein.”
 
Meer informatie?
Neem contact op met de dienst Leefmilieu: Jessika Doms – jessika.doms@grimbergen.be – 02 260 13 33
 
Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, openbare werken en werken in eigen beheer
 
Eric Nagels
eric.nagels@grimbergen.be – 0477 36 72 42
Schepen van lokale economie, leefmilieu, afvalbeleid, land- en tuinbouw