Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Stel u kandidaat voor de Raad Lokale Economie Grimbergen

Bent u geïnteresseerd in het economisch beleid van Grimbergen? Wilt u uw zegje wel eens doen over bepaalde zaken? Wilt u meehelpen aan de activiteiten of meedenken over wat de raad allemaal kan doen? Dan bent u misschien de geknipte kandidaat voor de Raad Lokale Economie van Grimbergen.
 
Grimbergen – Eric Nagels, schepen van lokale economie: “De Raad Lokale Economie is een centrum van overleg en coördinatie en bevordert de gemeentelijke economie door advies te geven en voorstellen te formuleren over dossiers die verband houden met lokale economie. Dit kan zowel op vraag van het gemeentebestuur als op eigen initiatief.
 
Daarnaast coördineert de raad ook activiteiten om de plaatselijke economie te promoten en te stimuleren en neemt hij initiatieven ter bevordering van de plaatselijke economie.
 
Verder zorgt de raad ook voor onderzoek, documentatie en informatie inzake plaatselijke commerciële en economische activiteiten in samenwerking met de gemeentelijke diensten en werkt hij ook samen met andere gemeentelijke adviesraden.”
 
Iedereen die een handelsactiviteit of vrij beroep uitoefent (handelsregister en/of btw) en geen politiek mandaat vervult, kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de Algemene Vergadering.
 
Heeft u interesse om deel uit te maken van de Raad Lokale Economie? Stuur dan vóór 13 januari een mail naar katrien.vanaken@grimbergen.be.
 
De huidige Middenstandsraad wordt ontbonden en wordt hervormd naar de Raad Lokale Economie.
 
Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, openbare werken en werken in eigen beheer
 
Eric Nagels
eric.nagels@grimbergen.be – 0477 36 72 42
Schepen van lokale economie, leefmilieu, afvalbeleid, land- en tuinbouw